Projecten

Ook binnen de energiewereld zijn er verschillende overheidsverplichtingen waar bedrijven aan moeten voldoen. EE Care kan zich voorstellen dat dit soms een ingewikkeld karwei is en daarom helpen we je graag!

EED

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte. Elk jaar maakt EE Care voor meerdere klanten dit op orde. Ook EED plichtig, neem gerust contact met ons op!

EED

CO2 Routekaart

De CO2 Routekaart van MPZ wordt door EE Care omarmt als goed hulpmiddel om een energieplan EED te maken voor de zorgsector. Daarnaast maakt EE Care gebruik van de gegevens uit het eigen online platform Mijn EE Care om de klant goed te adviseren en van een bruikbaar rapport te voorzien. Ook voor andere sectoren is een dergelijke aanpak mogelijk.

De CO2 routekaart van MPZ, Milieu Platform Zorgsector, wordt ook ondersteund door Actiz, de branche-organisatie zorg, de VGN, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de GGZ, de vereniging voor de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland. De door MPZ ontwikkelde CO2 routekaart voor de zorgsector is ook door RVO goedgekeurd als hulpmiddel voor het maken van een EED-rapportage. Deze rapportage geeft direct inzicht in de CO2-reductie bij een bepaald pakket van maatregelen. Bovendien is het benodigde investeringsniveau weergegeven. Zo kan ook worden bekeken of de doelstellingen van 49% in 2030 en van 95% in 2050 haalbaar zijn.

CO2 Routekaart

Informatieplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft de energiebesparingsplicht in het leven geroepen om de toepassing van energiebesparende maatregelen te stimuleren bij bedrijven en instellingen.

Je valt binnen deze energiebesparingsplicht wanneer het energiegebruik boven de 50.000 kWh is en het gas gebruik boven de 25.000 m3. Wanneer een bedrijf of instelling binnen deze gebruikscategorieën valt, is deze verplicht energiebesparende maatregelen, die binnen 5 jaar zijn terugverdiend, toe te passen.

Informatieplicht

Cumulatie of omgekeerde cumulatie

Alle energie aansluitingen die binnen één WOZ-object liggen, gelden voor de energiebelasting als één aansluiting. Dat betekent dat u voor die aansluitingen slechts eenmaal de schijven van de energiebelasting hoeft te betalen.

Bij de toepassing van de complexbepaling wordt bij 2 afzonderlijke zelfstandige WOZ-objecten allereerst bekeken of de Eigendom in dezelfde handen is. Is dat het geval dan wordt bekeken of het

Gebruik in dezelfde handen is. Is dit het geval dan kan er sprake zijn van een complex-bepaling. Er moet dan nog wel voldaan worden aan de voorwaarde, dat de objecten een eenheid vormen.

Cumulatie