CO2 routekaart als basis voor een meerjarenplan energiebesparing

Gepubliceerd: 16 juni 2021

EED

EE Care is ook dit jaar weer volop bezig om haar klanten te voorzien van een EED-rapportage (Energy Efficiency Directive), voorkomend vanuit de Europese richtlijn, met daarin een planning van de energiebesparende maatregelen voor de komende 4 jaar. Voor eind 2020 moet dit rapport bij RVO online zijn ingediend. Dit geldt voor bedrijven en instellingen met een economische activiteit en een personeelsbestand van minimaal 250 fte of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen euro en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen euro. Onderwijsinstellingen met regulier onderwijs hebben over het algemeen geen economische activiteit en zijn daarom vrijgesteld. Trainingen en cursussen vallen wel onder economische activiteit.

Klimaat wet CO2 doelstelling

Een planning van 4 jaar voor energiebesparende maatregelen is mooi, maar hoe zit het met de ambities van de overheid voor 2030 en 2050? De Nederlandse overheid heeft haar klimaatdoelstellingen weergegeven in de Klimaatwet van juli 2019. Daarin stelt Nederland als doel om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te hebben verminderd ten opzichte van 1990. En in 2050 een vermindering van 95% ten opzichte van 1990. Nu is 1990 een lastig referentiejaar als de beschikbare historische data niet voorhanden is. De data bij EE Care gaat terug tot in 2009. Bij het CBS is wel een cijfer gepubliceerd van 2017 tov 1990. Volgens het CBS is in 2017 ten opzichte van 1990 voor de sector gebouwde omgeving 17% minder CO2 uitgestoten.

CO2 Routekaart MPZ

De CO2 routekaart van MPZ, Milieu Platform Zorgsector, wordt ook ondersteund door Actiz, de branche-organisatie zorg, de VGN, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de GGZ, de vereniging voor de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland. De door MPZ ontwikkelde CO2 routekaart voor de zorgsector is ook door RVO goedgekeurd als hulpmiddel voor het maken van een EED-rapportage. Deze rapportage geeft direct inzicht in de CO2-reductie bij een bepaald pakket van maatregelen. Bovendien is het benodigde investeringsniveau weergegeven. Zo kan ook worden bekeken of de doelstellingen van 49% in 2030 en van 95% in 2050 haalbaar zijn.

Energie Bewaking Systeem EE Care

EE Care maakt gebruik van de CO2 Routekaart maar voegt daar nog eigen kennis en ervaring aan toe met een aantal eenvoudig te realiseren maatregelen. Bovendien wordt een stuk historisch gebruik meegenomen en wordt indien mogelijk een taartdiagram per gebouw gemaakt van de grote energieslurpers. Tevens wordt in het rapport informatie gedeeld over het gebruikspatroon van het pand naar aanleiding van het gemonitorde gebruik vanuit het Energie Bewaking Systeem van EE Care. Het rapport wordt bovendien voorzien van een management samenvatting.

Meer informatie

Wilt u meer weten van de EED-rapportage zoals EE Care die kan maken of het geavanceerde, door RVO goedgekeurde, EBS-systeem van EE Care? Neem dan contact op via sales@eecare.nl