Cumulatie

Gepubliceerd: 16 juni 2021

Wat is complex-bepaling?

Alle energie aansluitingen die binnen één WOZ-object liggen, gelden voor de energiebelasting als één aansluiting. Dat betekent dat u voor die aansluitingen slechts eenmaal de schijven van de energiebelasting hoeft te betalen.

Bij de toepassing van de complexbepaling wordt bij 2 afzonderlijke zelfstandige WOZ-objecten allereerst bekeken of de Eigendom in dezelfde handen is. Is dat het geval dan wordt bekeken of het

Gebruik in dezelfde handen is. Is dit het geval dan kan er sprake zijn van een complex-bepaling. Er moet dan nog wel voldaan worden aan de voorwaarde, dat de objecten een eenheid vormen.

Afbakening WOZ Object 1 eigendom Object 2 eigendom Object 3 eigendom Object 4 eigendom Conclusie Complex-bepaling
Partijen A A A A Ja*
Partijen A B A A Nee
Partijen A A C D Nee
Partijen A A C C Ja*

* als de objecten een eenheid vormen

Hoe checkt u of u een complex bepaling heeft?

Stap 1. Meerdere panden in uw eigendom met elk eigen energie aansluitingen.

Stap 2. Panden zijn nabij gelegen en vormen een eenheid op de WOZ-beschikking.

Stap 3. Het eigendom is in handen van dezelfde rechtspersoon.

Stap 4. De gebruiker is hetzelfde voor alle panden. Dit kan een andere rechtspersoon zijn dan de eigenaar.

Wat is het voordeel?

Als er sprake is van een complex-bepaling dan gaat het gehele verbruik van alle locaties 1 keer door de belastingschijven. Bij een totaal jaarverbruik van boven de 10.000 kWh voor elektra en/of 170.000m³ voor gas kan het voordeel al snel oplopen. Doordat de meerdere aansluitingen administratief gekoppeld worden, heeft u voordeel van de lagere energiebelasting in de hogere schrijven.

Echter is er bij een locatie met verblijfsfunctie maar eenmalig energiebelasting af te trekken. Dat is de reden dat het niet altijd voordelig is. Complex-bepaling is een vaststelling van de situatie en daarbij geen keuze.

Twijfelt u over de complex-bepaling?

Wij helpen u graag bij het onderzoeken en aanvragen van een complex-bepaling. Wat wij dan nodig hebben is de WOZ-beschikking van de jaren dat u de complex-bepaling wilt aanvragen. De complex-bepaling is met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug te vragen.

Voor onze klanten hebben wij over de periode van 2013 tot en met 2018 al meer dan €300.000 bespaard. De hoogte verschilt uiteraard per klant, maar dit is al snel tussen de enkele honderden en een enkele duizenden euro’s op jaarbasis per klant met een gemiddelde van €5.500,- per jaar.