EED

De EED is een afkorting voor de Energy Efficiency Directive, een Europese richtlijn. Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Wanneer is mijn onderneming EED plichtig?

U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit):

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Of uw onderneming inderdaad EED Energie-auditplichtig is, kunt u ook nagaan via de Wetchecker energiebesparing. Deze geeft een onafhankelijk inzicht in de energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven.

Bedrijven die EED plichtig zijn kunnen ook informatieplichtig zijn.

Bron: rvo.nl

    Binnen een jaar bewijzen wij onze meerwaarde. Nieuwsgierig?
    Neem vrijblijvend contact op.


    Akkoord