Zorg

Of het nu gaat om een verzorgings-, verpleeg- of ziekenhuis: luchtbehandeling, verlichting, koeling en verwarming van zorggebouwen kosten veel energie. Nieuwsgierig hoeveel er te besparen valt op energiekosten en op welke manier? Of hoe een pand duurzaam en toekomstbestendig kan worden gemaakt? Van factuurcontrole tot de voordeligste energie-inkoop: ontdek hoe EE Care klanten in de zorgsector helpt.

Financieel voordeel en besparing

Hoe staat de stooklijn van de verwarming ingesteld en wordt de ventilatie aangepast buiten kantoortijden met name voor de kantoren, dagopvang en poliklinieken? Dankzij inzicht in het energiegebruik herkennen we de gebruiken buiten gebruikstijden van een gebouw en gaan we samen aan de slag om dit te voorkomen. Zo mogelijk kan met tussenbemetering van specifieke gebouwdelen en afdelingen nog beter worden bepaald waar er energie bezuinigd kan worden.

Inzicht

Bespaartips voor zorginstellingen

De grootste bespaarkansen liggen bij gebouwdelen waar niet constant iemand aanwezig is. Schakel buiten de gebruikstijden zo veel mogelijk apparatuur uit en zet de verwarming laag. Dit lijkt voor de hand liggend. Echter we zien, dat bij 50% van de zorggebouwen dit niet correct ingesteld staat.

De luchtbehandeling, verwarming en koeling is vaak een grote energieverbruiker, zeker wanneer deze onnodig veel aan staat. Ventilatie kan worden geschakeld met een toerenregeling op basis van CO2-meting in de gebruiksruimten. Ook is verlichting een grote post in het energiegebruik. Schakeling van verlichting met aanwezigheid- en buitenlichtsensoren is een mogelijkheid. De benodigde energie tijdens de gebruikstijden kan zo efficiënt mogelijk worden opgewekt met behulp van bijvoorbeeld Warmte Koude Opwekking, warmtepompen, HR-ketels en LED-verlichting.

Advies

Het gebouw verduurzamen doe je zo

Veel zorginstellingen zijn bezig met plannen voor CO2 besparing, verduurzaming en proberen in 2050 gasloos te worden. Dus is het zaak bij meerjarenplannen de gasgestookte apparatuur langzaam te vervangen door gasloze en energie-efficiente apparatuur. Met duurzame opwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen en inkoop van duurzaam opgewekte energie kan uiteindelijk nog een bijdrage worden geleverd aan de verduurzamingsdoelstellingen in Nederland. Zonnepanelen op platte en schuine daken zijn een goede mogelijkheid, waarbij EE Care kan adviseren en begeleiden. Ook het duurzaam inkopen en handelen in ‘garanties van oorsprong’ kan worden verzorgd.

Energieproducten

Extra veel voordeel dankzij subsidies en regelingen

De overheid stimuleert energiezuinig en duurzaam ondernemen, wat het verduurzamen van het zorggebouw extra aantrekkelijk maakt. Zo laten veel zorginstellingen zonnepanelen met overheidssubsidie plaatsen.