Gezondheidszorg

Wat is de ambitie in de zorg?

In de Gezondheidszorg speelt duurzaamheid al enige tijd een grote rol in het beleid van de instellingen en heeft ook de werkvloer ondertussen bereikt. Met name ziekenhuizen zijn bezig met de Green Deal in de zorg, waarbij naast de route naar klimaatneutraal in 2050 ook de gezondheid van cliënten en werknemers op de agenda staat, afvalproblematiek en een stuk bewustwording over klimaat en milieu. Sinds 2019 wordt in de gehele gezondheidszorg ook gewerkt met een CO2 routekaart, welke verplicht is voor de wat grotere instellingen met een EED-verplichting vanuit de EU. De CO2 routekaart stipt de maatregelen aan op de horizon die betrekking hebben op energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Ervaringen van een aantal klanten:

Is de doelstelling 55% CO2 reductie in 2030 een haalbare kaart?

 “Zeker! Daar sturen we al een aantal jaar op!”

 “Zeker! Sterker nog, die hebben we al gehaald (met 2010 als referentiejaar).”

 En klimaatneutraal in 2050?

“Nee, dat is een brug te ver. Dan zou er meer sloop en nieuwbouw moeten worden gerealiseerd en dat is niet realistisch”

 Dat wordt lastiger. Haalbaar, dat wel, maar zeker niet makkelijk. Het is die eindsprint die het lastigst wordt. Klimaat neutrale energieopwekking is één, maar voor een klimaatneutraal en circulaire economie (vastgoed, facilitair, bedrijfsvoering etc.) is nog heel veel nodig.“

De Quotes komen uit een interview gehouden met een aantal klanten uit de zorg, zie het nieuwsbericht: Deel 1: Duurzaamheid in maatschappelijk vastgoed, een zorg voor later? – EE CARE – Energy Environment

Waar ligt de behoefte tot samenwerking in de zorg?

De zorgsector is vaak georganiseerd met een  facilitair of huisvestingsmanager die in weinig tijd veel moeten overzien en beslissen. Daarnaast zijn technische specialisten ter plaatse aanwezig voor specifieke technische invulling bij vervanging en onderhoud. Soms is een duurzaamheid coördinator in dienst. Een energiespecialist ontbreekt vaak met kennis van de energiemarkt, subsidies en specifieke besparingsadviezen. Ook is er behoefte aan het analyseren van de ingewikkelde energiefacturen en het begroten van de energiekosten voor het nieuwe jaar. De grootste wens in de zorg is:

“Een partner te vinden die ontzorgt op dit specialistische energiegebied. Een betrouwbare partner, die snel reageert en ook persoonlijk aanspreekbaar is voor allerlei energievraagstukken.”

Wat is de rol van EE Care hierin?

EE Care is een partner voor de zorg voor alle energievraagstukken en werkt regionaal en kan zodoende snel bij haar klanten langskomen voor overleg. Een aantal klanten reageert hierop met:

“We sparren met EE Care over de mogelijkheden, we kijken expliciet naar de terugverdientijden van investeringen en trekken die ook naar voren als dat interessant is. EE Care adviseert, denkt mee, rekent mee en doet de aanvraag.”

“Zij bewaakt, past aan en adviseert voor onze CO2 routekaart en doet de DUMAVA-aanvragen voor ons.”

Waarin voorziet de samenwerking met EE Care?

In een goede samenwerking tussen EE Care en haar zorgklanten komen zij verder met hun energievraagstukken en CO2 reductie ambities, waarbij EE Care voorziet in een behoefte tot invulling van inhuren van specialistische kennis. Hiermee is elke zorgorganisatie in staat om haar duurzaamheidsambities waar te maken, te voldoen aan de overheidseisen en inzicht te geven binnen de organisatie met betrekking tot energiebesparing, CO2 reductie en energiekosten.

De verantwoordelijke manager heeft direct en dagelijks inzicht in de energiezaken middels het online platform van Mijn EE Care, kan altijd zijn vragen kwijt bij energiespecialist en houdt tijd over om zich ook te buigen over andere belangrijke zaken binnen zijn of haar organisatie.