Vooruitblik 2022: “De route naar een genormaliseerd niveau van de energieprijzen”

Gepubliceerd: 7 januari 2022

Gas

Analyse afgelopen maand

Records op de energiemarkten waren in de tweede helft van 2021 eerder regel dan uitzondering. Begin 2021 werd er nog geschreven dat er overaanbod heerste op de gasmarkt door goedgevulde gasvoorraden en toereikende aanvoer. Dit draaide volledig in de loop van het jaar naar krapte en paniek. Vanuit de aanbodzijde van de gasmarkt werd er minder tot vrijwel niets aan gas aangevoerd richting Europa en daardoor moest aanspraak gemaakt worden op de voorraden, zonder dat deze bijgevuld konden worden. Dit creëerde sterke opwaartse druk. De combinatie enkele factoren liet 2021 in de geschiedenisboeken noteren als een zeer uitzonderlijk jaar op de energiemarkten.

Terugblikkend over het jaar 2021 zijn de gasprijzen dus gestegen. Over het gehele jaar gezien stegen de gasprijzen met uitzonderlijke percentage van ruim zeshonderd procent voor levering in 2022. Toch moet er vooruit gekeken worden naar de toekomstige jaren. Leveringsjaar 2023 steeg het afgelopen jaar met ruim tweehonderd procent en levering van gas in 2024 met honderd procent. Daarmee wordt verwacht dat de huidige aanvoerproblemen van kortere duur zullen zijn.

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

De ontwikkeling van de gasprijzen is komende maand afhankelijk van eventueel extra aanbod van gas. Dit kan uit diverse hoeken plaatsvinden. Hierbij kan worden gedacht aan meer vloeibaar gas (LNG) uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten dat middels schepen naar Europa wordt geëxporteerd. Toch is dit een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. De overspannen Europese gasmarkt zal pas tot rust komen als de winterperiode voorbij is en Rusland weer gebruikelijk hoeveelheden gas exporteert richting Europa. Vanwege het verhitte dossier ‘Nord Stream 2’ (de pijpleiding van Rusland naar Duitsland) en de spanningen in Kazachstan en Oekraïne, is het is niet de verwachting dat dit komende maand al zal plaatsvinden. Het zal op haar vroegst rond het najaar zijn dat de gasprijzen zullen normaliseren. Op de langere termijn is het de taak van Nederlandse overheid gaslevering meer zeker te stellen.

Belangrijk: De Nederlandse overheid maakte eind december de definitieve tarieven energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) 2022 bekend. Lees hier meer over in het artikel op onze website.

Elektra

Analyse afgelopen maand

In het kielzog van de gasmarkten volgden de elektriciteitsmarkten in de afgelopen maand nagenoeg dezelfde beweging. Forse uitslagen omhoog en omlaag waren kenmerkend voor de paniekerige marktomstandigheden. Zowel de gasgestookte- als kolengestookte elektriciteitscentrales moesten tegen hoge prijzen de brandstoffen inkopen en daarbij noteerden de emissierechten (EU ETS) een prijs tot 90 euro per ton CO2-uitstoot. De conclusie die hieruit getrokken wordt is dat de opbouw van duurzame alternatieven niet snel genoeg gaat en tevens niet betrouwbaar genoeg zijn om de fossiele grondstoffen te vervangen. De belangrijkste lering die uit de huidige energiecrisis gehaald kan worden is dat het risico op energietekorten en stroomstoringen groot is wanneer de leveringszekerheid niet geborgd wordt.

De prijsniveaus van de elektriciteitsmarkten zijn over het jaar 2021 gezien van even hoge uitzondering als de gasmarkten. Over het gehele jaar gezien stegen de elektriciteitsprijzen voor levering in 2021 met bijna vijfhonderd procent. Ook in de elektriciteitsmarkten is zichtbaar dat de toekomstige jaren 2023 en 2024 lager noteren. Deze stegen met tweehonderd en honderd procent in de afgelopen twaalf maanden.

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

Zoals te lezen is in de verwachting van de gasprijzen voor de komende maand is het opvoeren van het aanbod van gas de belangrijkste factor voor de prijsontwikkeling. Dit geldt eveneens voor elektriciteit. Voor de maand januari is het hopen op een milde wintermaand en daarbij een meevaller in aanvoer van gas naar Noord-West Europa. Kortom het is waarschijnlijk dat de komende maand de elektriciteitsprijzen op dit hoge niveau blijven bewegen.

De Nederlandse overheid compenseert de gestegen energieprijzen middels lagere energiebelastingen op elektriciteit en een hogere heffingskorting. Benieuwd naar de impact voor uw onderneming? EE Care helpt u graag met uw vraagstukken. Neem contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.