Maart 2023: “Goedkoper gas zorgt voor optimisme”

Gepubliceerd: 8 maart 2023

Gas

Analyse afgelopen maand

Dat de gasvoorraden goed gevuld blijven werd de afgelopen maand steeds zekerder. De aanvoer van gas, met name vloeibaar gas (LNG), blijft toereikend, de weeromstandigheden mild en de besparingen van huishoudens en bedrijven is aanzienlijk. Het vullingspercentage van de gasvoorraden is bijzonder hoog voor het einde van de winterperiode. Sinds augustus vorig jaar is er door Nederland ruim 25 procent bespaart op het gemiddelde gasverbruik over de periode van de jaren 2017 tot en met 2021. In absolute volumes betekent dit een bewuste en soms ook een financieel gedwongen besparing van 6,5 miljard kuub aardgas. De extreme prijsniveaus van afgelopen jaar lijken daarmee verleden tijd en de balans tussen vraag en aanbod van gas ligt momenteel rond de 50 eurocent per kuub. Nog steeds een factor twee tot drie hoger dan voor de energiecrisis. Desondanks is het sentiment in de markt gedraaid naar optimistisch.

De gasprijzen vertoonden de afgelopen maand wederom een verdere daling ten opzichte van januari. Levering van gas in het jaar 2024 daalde met twintig procent tot een gasprijs van 48 eurocent per kubieke meter gas. Het leveringsjaar 2025 noteert momenteel marktprijs van 41 eurocent per kuub, met een daling van ruim vijftien procent.

 

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

De komende maand lijkt er geen aanleiding om te verwachten dat de gasprijzen zullen gaan stijgen. De dagen worden langer, de temperaturen lopen gemiddeld genomen op en de vraag naar gas zal daardoor afnemen. Daarnaast investeren steeds meer huishoudens en bedrijven in maatregelen om het gasverbruik te reduceren, wat de gasvraag om de langere termijn ook omlaag drukt. Toch is het afwachten op welk prijsniveau door vraag en aanbod in balans gaan komen. Dalen de prijzen verder, dan zal de financiële pressie om te verduurzamen afnemen en zal de gasvraag toenemen. Het opnieuw vullen van gasvoorraden, de wereldwijde vraag naar LNG, het kantelpunt van de economie en de snelheid van de verduurzaming zijn richting komende winter belangrijke aspecten om in de gaten te houden voor opdrijvende effecten op de gasprijs. Voor de komende maand wordt een zijwaartse tot lichtdalende trend verwacht voor het prijsniveau van gas.

Elektra

Analyse afgelopen maand

De hoeveelheid elektriciteit die uit duurzame bronnen is opgewekt was de afgelopen periode ruim veertig procent. Dat betekent dat zon, wind, waterkracht en biomassa een steeds grotere rol gaan spelen, waar de groei nog niet uit is en vorig jaar met vijfentwintig procent groeide ten opzichte van het jaar ervoor. Als men dit bekijk over gehele energieverbruik, bestaande uit verwarming, elektriciteit en overige brandstoffen, dan is het percentage duurzaam ongeveer zestien procent. Dat wil zeggen dat er nog een lange weg te gaan is, maar Nederland (en Europa) is goed op weg. De CO2-uitstoot in Nederland was vorig jaar ongeveer dertig procent lager dan in 1990, daar waar een reductie van 55 procent als doel gesteld is door Nederland. Om dit doel te bereiken wordt de CO2-prijs vanuit het emissiehandelssysteem opgeschroefd door het aantal uitstootrechten te beperken. Door het opdrijven van de CO2-prijs wordt het bijvoorbeeld duurder om met kolencentrales elektriciteit op te wekken en zullen, mede door de dalende gasprijs, gasgestookte elektriciteitscentrales eerder rendabel worden. Momenteel beweegt de CO2-prijs rond de 94 euro per ton uitstoot.

Over het gehele maand februari gezien daalden de elektriciteitsprijzen voor levering in 2024 met ruim twintig procent. Leveringsjaar 2025 daalde met twaalf procent.

 

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

Er is sinds de verwachting in de voorgaande marktontwikkelingen praktisch geen verandering opgetreden. Ook voor komende maand blijft de verwachting dat de elektriciteitsprijzen voor de leveringsjaren 2024 en 2025 stabiliseren of verder dalen. Door de aanhoudende verkrappende beleid van de Amerikaanse en de Europese centrale bank poogt men de inflatie te beteugelen. Kanttekening is dat daarmee investeringen kostbaar worden door oplopende rentes voor leningen.

EE Care helpt graag met alle energievraagstukken. Neem gerust contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.