Februari 2023: “Volle gasvoorraden, beperkte vraag en stabiele aanvoer drukken energieprijzen verder omlaag”

Gepubliceerd: 8 februari 2023

Gas

Analyse afgelopen jaar

Na enige aanloop vanuit een dalende trend, lijken de gasmarkten zich te stabiliseren rond de huidige prijsniveaus. De marktprijzen voor het leveringsjaar 2024 en de komende maanden in 2023 schommelen rond de zestig eurocent per kuub. Dit zijn prijsniveaus die nog steeds drie tot vier keer hoger zijn dan voor de crisisperiode. Desondanks lijkt men langzaam maar zeker een nieuwe normaal aan te nemen. Aanhoudende lage winterse temperaturen worden Europa deze winterperiode bespaard. Ook drukt de bewustwording van het energiegebruik door bedrijven en particulieren de vraag naar gas. Met als resultaat dat de vullingsgraad van de gasvoorraden ver boven het gemiddelde ligt van de afgelopen jaren. De forse en stabiele aanvoer van vloeibaar gas (LNG) vanuit de Verenigde Staten wordt op peil gehouden doordat de prijs die voor het gas in de VS zelf betaald wordt in de afgelopen maand gehalveerd is. Gasexport vanuit de VS naar Europa en naar Azië neemt hierdoor verder toe. De Europese afhankelijkheid van zowel de prijsvorming in Azië als de fluctuaties in het aanbod vanuit de VS is groter dan ooit. De mondiale gasmarkten zijn daarmee sterker aan elkaar verbonden.

De gasprijzen vertoonden de afgelopen maand een verdere daling ten opzichte van december. Levering van gas in het jaar 2024 daalde met ruim dertien procent tot een gasprijs van 61 eurocent per kubieke meter gas. Het leveringsjaar 2025 noteert momenteel marktprijs van 50 eurocent per kuub, met een daling van elf procent.

 

 

 

 

 

 

Verwachting komend jaar

De waarschijnlijkheid dat de gasvoorraden in de loop van komende maand beter gevuld zullen zijn dan voorheen neemt met de dag toe. De komende weken laten de temperatuursverwachtingen voor nu zien dat er geen grootschalige aanspraak gemaakt zal worden op de gasvoorraden. Samenvattend blijft de prijsdruk komende maand naar verwachting aanhouden. De hoge vullingsgraad van de gasvoorraden, de beperkte vraag naar aardgas in Europa en de stabiele aanvoer van LNG naar Europa zijn het resultaat van gunstige omstandigheden bijkomstig aan de getroffen maatregelen. Toch is het verstandig om rekening te houden met kortstondige prijsopleveringen indien de omstandigheden veranderen.

Elektra

Analyse afgelopen jaar

Steeds meer gebieden worden vanuit netbeheerders aangeschreven dat er beperkingen gaan gelden voor afname en/of teruglevering aan het elektriciteitsnet. Zo waren afgelopen maand diverse gemeenten in Holland Rijnland, onder andere Leiden en Noordwijk, aan de beurt (Liander). Het aantal knelpunten in het netwerk van de netbeheerder neemt toe waardoor er geen extra capaciteit voor bestaande klanten mogelijk is tot het moment dat het net en de capaciteit is uitgebreid. Des te belangrijker is het om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten. Wat verder van huis, in Frankrijk, wordt de inzetbaarheid van de kerncentrales verder verhoogd tot het hoogste niveau van het afgelopen jaar. De Fransen waren in januari netto exporteur van elektriciteit, daar waar ze in de voorgaande maanden nog afhankelijk waren van import van elektriciteit. In diverse Europese landen is kernenergie weer onderwerp van gesprek en ook in België en Duitsland blijven kerncentrales langer open. De energiecrisis heeft de Europese beleidsmakers doen beseffen dat Europa alle elektriciteitsbronnen dient te benutten om de leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen. Kernenergie is een, vanuit uitstoot gezien, een schone energiebron die een belangrijke rol kan gaan spelen in de energietransitie. Nederland heeft zelfs toegezegd dat er vanaf 2028 twee nieuwe kerncentrales worden ontwikkeld en tegen 2035 gereed zullen zijn.

Over het gehele maand gezien daalden de elektriciteitsprijzen voor levering in 2024 met ruim dertien procent. Leveringsjaar 2025 daalde met bijna elf procent.

 

 

 

 

 

 

Verwachting komend jaar

Voor de komende maand is de verwachting dat de elektriciteitsprijzen voor de leveringsjaren 2024 en 2025 stabiliseren of verder dalen. De weersverwachtingen blijven mild en de gasvoorraden goed gevuld. Zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bank zeggen de komende periode de beleidsrentes verder te verhogen om de inflatie verder te beteugelen. Voor investeringen in onder andere duurzame energie betekent dit dat de rentelasten, indien er gebruik gemaakt wordt van een lening, hoger zullen worden naarmate de rentes verder stijgen.

EE Care helpt graag met alle energievraagstukken. Neem gerust contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.