Juli: “Emissierechtenhandelssysteem: Gaat de vervuiler betalen?”

Gepubliceerd: 9 juli 2021

Gas

Analyse afgelopen maand

De gasprijzen zijn de afgelopen maand verder gestegen. Dit heeft een aantal oorzaken. Onder andere de eerder omschreven schokgolf en het opstarten van de wereldeconomie na corona, ondanks de delta-variant. Daarnaast heeft het sluiten van kolengestookte elektriciteitscentrales impact op de vraag naar gas door schonere gasgestookte elektriciteitscentrales.

De grootste invloed heeft momenteel het gasaanbod vanuit Rusland. De huidige gasvoorraden zijn door de lange koudere periode dit jaar historisch laag en het vullen voor de komende winter gebeurt normaliter in de zomermaanden. Door het jaarlijks onderhoud van het gastransportnet vanuit Noorwegen is het Noorse aanbod beperkt en aangezien Nederland de eigen gasproductie volgend jaar volledig stopt, is de afhankelijkheid van Russisch gas momenteel groot. Rusland heeft minder exportcapaciteit geboekt via Oekraïne naar Europa. Zij willen druk uitoefenen richting Europa en de Verenigde Staten om de nieuwe gaspijpleiding Nordstream 2 af te kunnen ronden. Deze politieke motieven zorgen voor krapte op de Europese gasmarkt. Kortom, meer vraag en een beperkt aanbod drijft de prijzen op de korte termijn op.

Een stijging van ruim elf procent over de maand juni voor levering in het jaar 2022 of bijna vier procent in 2023. Wanneer er teruggekeken wordt over het gehele tweede kwartaal van 2021, dan is te zien dat levering van gas in het jaar 2022 bijna 39 procent is gestegen en in 2023 ruim 15 procent.

 

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

De reden voor de hoge gasprijzen is het beperkte aanbod. Er is wereldwijd voldoende gas beschikbaar alleen het is niet aanwezig op de juiste locatie. Dit betekent dat de huidige hoge gasprijzen van tijdelijke aard zullen zijn. De verwachting is dat de krapte blijft bestaan tot na de komende wintermaanden en in de loop van 2022 zal herstellen. Dit is ook te zien aan de vlakke prijsontwikkeling voor levering van gas in het jaar 2023. Het prijsverschil tussen leveringsjaar 2022 en 2023 is momenteel 22 procent. Voor de komende maand is de verwachting dat de gasprijzen voor de korte termijn hoog blijven noteren.

Elektra

Analyse afgelopen maand

Zoals bij de gasanalyse hierboven beschreven neemt de elektriciteitsproductie in Nederland en in andere Europese landen met kolen af en gas toe. Dit is positief voor het omlaag brengen van de uitstoot van emissies en in lijn met het Europese klimaatbeleid. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn en in 2030 een reductie ten opzichte van 1990 van 55 procent te realiseren, is er een aanscherping van het Europese emissierechtenhandelssysteem (EU ETS) benodigd.

Op 14 juli aanstaande maakt de Europese commissie de hervormingen van het EU ETS bekend. In hoofdlijnen is bekend dat de sectoren die buiten het systeem vielen niet meer ontzien worden. Onder andere worden gratis emissierechten voor de grote vervuilers zoals de zware industrie afgebouwd, maar ook de bouw, transport en scheepvaart dienen emissierechten in te gaan kopen om emissies uit te mogen stoten. Het gevolg is te zien in de ontwikkeling van de CO2-prijs die de afgelopen maand opnieuw records noteerde tot 58 euro per ton uitstoot. Het produceren van duizend kilowattuur in een gasgestookte elektriciteitscentrale brengt ongeveer een halve ton CO2 met zich mee. Ook wil de Europese commissie de speculatieve handel met de emissierechten aanpakken. Kortom, de hoge gasprijzen en de impact van de CO2-prijs stuwen de elektriciteitsprijzen.

De prijsniveaus van de elektriciteitsmarkten zijn over de maand juni gezien gestegen. De elektriciteitsprijzen voor leveringsjaar 2022 stegen met negen procent en met vier procent voor leveringsjaar 2023.

 

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

Bij de elektriciteitsprijzen is het verschil tussen leveringsjaar 2022 en de verdere toekomst, zoals 2023, ook fors. Maar de toekomstige hogere CO2-prijs dempt het verschil tussen leveringsjaar 2022 en 2023 tot 14 procent. Positief belicht maken de stijgende elektriciteitsprijzen de businesscase voor duurzame opwek nog interessanter. De terugverdientijd voor investeringen in bijvoorbeeld wind- en zonne-energie wordt hierdoor korter.

De huidige prijsniveaus blijven door de aanhoudende stijgingen historisch onaantrekkelijk om elektriciteit in te kopen. De verwachting voor de maand juli is een aanhoudende stijging, met kans op een kortstondige correctie door de delta-variant van het coronavirus. Ook kan op 14 juli de Europese commissie voor verrassingen zorgen wanneer zij anders acteren dan de verwachtingen zijn.

Vragen over de energie-inkoop of uw energiecontract voor de komende periode? EE Care helpt u graag met uw vraagstukken. Neem contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.