Mei: “Schokgolf door energiemarkten drijft energieprijzen verder op”

Gepubliceerd: 17 mei 2021

Gas

Analyse afgelopen maand

De maand april is koud geweest. In 35 jaar tijd is het niet zo koud geweest in deze maand in Nederland. Vanwege de kou was het noodzakelijk om aanspraak te blijven maken op de gasvoorraden. De verwarming werd langer opgestookt dan voorgaande jaren. Over de gehele breedte van de energiemarkt beleven de energieprijzen een sterke opwaartse periode. De oorzaak van de periode die nu doorgemaakt wordt is tweeledig. Zo schrijft de ECB dat niet alleen het ruimere monetaire beleid en het bijbehorende economische optimisme voor hogere prijzen zorgt. Ook door de schok vanuit de coronacrash is de toevoer, zogeheten supply chain, van verschillende energiebronnen door elkaar geschut. Momenteel worden daar de na-effecten van doorstaan. De crash van maart 2020 waarin zelfs tijdelijk negatieve olieprijzen werden genoteerd heeft een golfbeweging veroorzaakt die nu doorslaat in de positieve en dus stijgende richting.

Kortom, lage gasvoorraden door de koude weeromstandigheden, optimisme en de coronaschok dreven de gasprijzen op in april. De stijging over de maand gezien was ruim 10 procent voor leveringsjaar 2022 en net geen vijf procent voor leveringsjaar 2023.

Verwachting komende maand

Daar waar voorheen april gebruikt werd om een start te maken met het vullen van de gasvoorraden zullen nu de komende zomermaanden gebruikt moeten worden om in kortere tijd de gasvoorraden op peil te krijgen voor de volgende winter. Dit heeft een prijsopdrijvend effect en samen met het positieve economische sentiment is de verwachting dat de gasprijzen de komende periode, waaronder de maand mei, gekenmerkt worden door prijsstijgingen. Toch wordt verwacht dat deze prijsopdrijvende effecten van tijdelijke aard zullen zijn. De golfbeweging vanuit de coronacrash zal in de tweede helft van 2021 afvlakken en in begin 2022 weer in balans komen.

Elektra

Analyse afgelopen maand

Net als in februari wist deze week de CO2-prijs opnieuw een psychologische grens te doorbreken en een nieuw record te noteren. Met 50 euro per ton uitstoot is de weg omhoog niet meer weg te denken. Vanaf het moment dat de aandelenbeurzen in oktober 2020 in versnelling kwamen en de weg omhoog voortzetten, begonnen beurshandelaren op het positieve economisch sentiment met de emissierechten te speculeren. Mede vanuit het oogpunt van de aangekondigde hervormingen van het Europese emissierechtenhandelssysteem (EU ETS) zien handelaren potentie om mee te liften op de koersstijgingen van de CO2-prijs. De hervormingen in het systeem lijken onder andere te bevatten het toevoegen van de landbouw- en transportsectoren aan het EU ETS. Naast de stijging van de CO2-prijs en de gasprijs steeg ook de kolenprijs in de afgelopen maand. Daarentegen was er ook relatief veel zon en wind wat voor enige demping zorgde van de stijgingen.

Samengevat zijn de prijsniveaus van de elektriciteitsmarkten over de maand april gezien opnieuw gestegen. De elektriciteitsprijzen voor leveringsjaar 2022 stegen met zes procent en met vier procent voor leveringsjaar 2023.

Verwachting komende maand

In de loop van de maand mei komen de Britse emissierechten vrij op de markt. Dit doordat het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen de Europese Unie vallen na de Brexit. Dit kan een kortstondig moment creëren waarop de CO2-prijs en daarmee de elektriciteitsprijzen een correctie kunnen gaan laten zien. In juni wordt meer bekend over de daadwerkelijke hervormingen van het emissierechtenhandelssysteem. De huidige prijsniveaus blijven door de aanhoudende stijgingen onaantrekkelijk om elektriciteit in te kopen. De verwachting voor de maand mei is een aanhoudende stijging, met kans op een kortstondige correctie.

Vragen over de energie-inkoop of uw energiecontract voor de komende periode? EE Care helpt u graag met uw vraagstukken. Neem contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.