Februari 2022: “De-escalatie rondom Oekraïne brengt de spanning op de energiemarkten omlaag”

Gepubliceerd: 16 februari 2022

Gas

Analyse afgelopen maand

Zoals in de publicatie van voorgaande maand te lezen is, lag het niet in de lijn der verwachting dat er in januari substantieel meer aanbod zou komen van gas. Toch zijn er enkele positieve ontwikkelingen te melden die de aanbodkrapte niet verder hebben laten toenemen. Allereerst is de milde winter in Europa gunstig geweest voor het reduceren van de vraag naar gas vanuit de seizoensgebonden warmtebehoefte. Daar waar de gasvoorraden voor deze winter ver beneden niveau lagen, bevatten de voorraden momenteel bijna dezelfde hoeveelheid gas als in de strenge winters van 2017 en 2018. De milde winter zorgde afgelopen maanden eveneens voor herfstachtige omstandigheden met veel wind. Wat resulteerde in meer opwek vanuit windenergie en minder vraag naar gas voor elektriciteitsopwekking. Ten tweede is er meer LNG (vloeibaar gas) dan gebruikelijk geïmporteerd vanuit onder andere de Verenigde Staten.

Ondanks de hierboven beschreven prijsdrukkende effecten is de spanning op de Europese gasmarkt verre van verholpen, eerder slechts wat gereduceerd. Over de maand januari gezien zijn de gasmarkten verder gestegen. Levering van gas in 2023 steeg met ruim vier procent en het leveringsjaar 2024 met ruim vijftien procent. Doordat toekomstige jaren harder stijgen dan eerdere perioden wordt verwacht dat de aanbodkrapte langer kan aanhouden.

 

Verwachting komende maand

De afgelopen dagen liepen de spanningen in de situatie aan de grens van Oekraïne en Rusland hoger op om vervolgens wat te de-escaleren. Het meest waarschijnlijke scenario voor de energiemarkten is dat de status-quo behouden blijft en dat de gasprijzen tot begin 2023 hoog blijven, zo schreef ABN-AMRO. Verdere de-escalatie kan zorgen dat de gasmarkten eerder normaliseren door meer gaslevering van Rusland aan Europa, waardoor gasprijzen de komende maanden al omlaag kunnen. Ondanks dat dit voor veel bedrijven en consumenten het gehoopte scenario is, dient er ook rekening gehouden dat de spanningen verder oplopen en de gasprijzen de weg omhoog vervolgen. In onzekere marktomstandigheden is het meest waarschijnlijke scenario de uitgangssituatie waarop de keuzes gebaseerd worden, dat is het behouden van de status-quo.

Elektra

Analyse afgelopen maand

Opnieuw recordhoogtes in de afgelopen maand voor de kosten van de Europese emissierechten (EU ETS). De prijs voor een ton aan CO2-uitstoot klom tot een niveau van ruim 98 euro. Bij dit soort prijzen is het ook voor gas- en kolengestookte elektriciteitscentrales duurder om elektriciteit op te wekken en werd de marktprijs voor elektriciteit verder omhoog gedrukt. De oorzaak van de stijging van de CO2-prijs is te herleiden richting Frankrijk. De opwek van elektriciteit uit Franse kerncentrales zijn is vanaf heden tot in 2023 naar beneden bijgesteld. Doordat kerncentrales geen emissies uitstoten zijn er geen emissierechten benodigd, maar deze opwek moet nu opgevangen worden door gas- en kolengestookte centrales. Deze centrales dienen de rechten wel in te kopen en daardoor steeg de prijs. Toen het Europees parlement aangaf meer rechten uit te willen geven daalde de prijs weer tot onder de 90 euro per ton uitstoot.

De elektriciteitsprijzen bewogen in januari in de stijgende trend verder omhoog. Ruim twee procent hoger voor levering van elektriciteit in 2023 en bijna zeven procent voor 2024.

Verwachting komende maand

De elektriciteitsmarkten worden voornamelijk gestuurd door de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkten zoals gas en kolen. Zolang het meest waarschijnlijke scenario (status-quo) blijft uitspelen en er geen verdere escalatie of de-escalatie plaatsvindt in het conflict aan de Oekraïense grens, zullen de elektriciteitsprijzen ook begin 2023 op het huidige hoge niveau blijven bewegen. De energiemarkten blijven gespannen wat betekent dat positieve of negatieve berichten sterke prijsbewegingen teweeg kan brengen.

EE Care helpt u graag met uw energievraagstukken. Neem contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.