Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

Gepubliceerd: 13 januari 2023

Een mkb-onderneming komt in aanmerking voor TEK als de energiekosten minimaal 7% van de omzet zijn, onafhankelijk van het verbruik. Deze 7% wordt berekend op basis van onderstaande gegevens:

  • Verbruik
    • Het gas- en elektriciteitsverbruik wordt getoetst via het standaard jaarverbruik en de jaarafname. Deze gegevens worden door de netbeheerders aan het rvo aangeleverd. De peildatum is 1 januari 2023
  • Kosten
    • Er wordt gerekend met een modelprijs voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten. Deze prijs maakt het rvo in januari 2023 bekend
  • Omzet
    • De jaaromzet wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022.

De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De TEK kan vanaf het eerste kwartaal van 2023 met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De subsidie is een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven de drempelprijs. De stijging van de kosten moet wel hoger zijn dan een bepaald minimumbedrag.

Als je recht hebt op deze regeling ontvang je binnen een week 60% van de maximale subsidie als voorschot. Wanneer de definitieve subsidie berekend is (vaststelling) wordt de definitieve hoogte van de subsidie bepaald.

EE Care kan je helpen met deze aanvraag. Zodra er meer details bekend zijn zullen wij jullie nogmaals informeren.