Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK)

Gepubliceerd: 8 maart 2023

In onze nieuwsbrief van januari hebben we gemeld dat het RVO met een tegemoetkoming van de energiekosten komt voor het MKB waarbij de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedraagt. Inmiddels is er meer over deze regeling bekend waarover wij kunnen informeren. 

Om gebruik te maken van de TEK-regeling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze staan allemaal benoemd om de website van het RVO, hieronder volgen de belangrijkste: 

  • De onderneming, vereniging of stichting moet voldoen aan de Europese mkb-definitie 
  • Er is geen vast energiecontract waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling. Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023. 
  • Je ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs. De energiekosten tot aan de drempelprijs draag je volledig zelf. 

De modelprijzen voor elektriciteit en gas van 2023 worden pas in 2024 bekend. De actuele marktprijzen zijn fors lager dan de modelprijzen. Als deze onder de drempelprijs uitkomt is er geen recht op TEK.  

Het aanvragen van de TEK kan tot 2 oktober. Ons advies is om te wachten met aanvragen en zo voorkomen dat (een deel van) het voorschot moet worden terugbetaald. Wij zullen voor 1 september met een update komen. Dan kunnen we een betere schatting maken wat de modelprijs 2023 wordt en is er tevens voldoende tijd om een aanvraag voor TEK te doen. 

**Update 22-9-2023**

Inmiddels weten we dat het RVO de modelprijzen 2023 gas en elektriciteit voor consumenten hanteert in de berekening. Hierdoor is het mogelijk dat deze modelprijzen toch boven de drempelprijzen van € 1,19 per m³ en € 0,35 per kWh (incl. energiebelasting en excl. btw) gaan uitkomen over geheel 2023. Dit is voor EE Care op dit moment niet in te schatten. Als je verwacht dat je (mogelijk) aanspraak maakt op de tegemoetkoming, dan vragen wij je de aanvraag voor de TEK zelf in te dienen bij het RVO.

Houdt dan wel rekening met het volgende:

Belangrijkste voorwaarde:

De energiekosten bedragen minimaal 7% van de omzet. Omdat deze getallen nog niet bekend zijn dient m.b.v. de gegevens van 2022 een inschatting te worden gemaakt.

Berekening intensiteitseis:

(gas verbruik 2022 x € 2,41 + netto elektriciteit verbruik 2022 x € 0,59) / omzet 2022 * 100%

Aanvraag:

Is de uitkomst van de berekening hoger dan 7%? Dan kan je HIER de TEK-regeling zelf aanvragen.

Benodigdheden bij de aanvraag:

  • Het KVK-nummer
  • EAN-nummers van je energieaansluitingen (zie energiefactuur)
  • Energieverbruiken (zie Mijn EE Care of op de energiefacturen)
  • Gegevens over de jaaromzet in 2022, zoals de btw-aangiften
  • Een energiecontract of -factuur voor de tenaamstelling in de aanvraag