Tarieven energiebelasting 2024

Gepubliceerd: 13 december 2023

Een groot deel van je energiekosten bestaat uit energiebelasting. Deze wordt elk jaar bepaald door de overheid. EE Care zet alle veranderingen overzichtelijk op een rij en zal de wijzigingen kort toelichten.

Meest relevante wijzigingen voor gas:

  • Zones 1 t/m 4 stijgen waarbij zone 3 (170.001 – 1 miljoen m³) en zone 4 (1 miljoen – 10 miljoen m³) respectievelijk met 133% en 152% stijgen.
  • Dezelfde stijging is er voor de 3 zones voor het tuinbouwtarief (zone 1 19%, zone 2 133% en zone 3 152%).

Meest relevante wijzigingen voor elektriciteit:

  • Zones 1 t/m 3 dalen met 13% en 10% waarbij zone 4 gelijk blijft in 2024.
  • Heffingskorting gaat omhoog van € 596,86 naar € 631,39 excl. btw.
  • Prijsplafond is per 01-01-2024 afgeschaft.

Zakelijke gebruikers

Waar de energiebelasting op gas significant stijgt, daalt die juist op elektriciteit. Wederom een sterk signaal vanuit de overheid om te verduurzamen en over te stappen op elektrische alternatieven van verwarmen. Het prijsplafond is afgeschaft per 01-01-2024 wat een logisch gevolg is van de dalende energieprijzen het afgelopen jaar. Ook de heffingskorting is dit jaar wel verhoogd van € 596,86 naar € 631,39 excl. btw.

Dat de energiebelasting stijgt is voornamelijk terug te zien bij de grotere afnemers van gas, in zone 3 (170.001 – 1 miljoen m³) en zone 4 (1 miljoen – 10 miljoen m³) stijgt dit met 133% en 152%.

 

Daling energiebelasting elektriciteit 2024 t.o.v. 2023.

Stijging energiebelasting gas 2024 t.o.v. 2023.

 

Tuinbouwtarief

Volgens het kabinet wordt 2024 het laatste jaar dat het tuinbouwtarief in deze vorm beschikbaar zal zijn. Ondanks dat stijgt deze toch flink ten opzichte van 2023, waarbij zone 1 een relatief kleine stijging doormaakt van 19% maar zone 2 en 3 fors stijgen met 133% en 152%.

Stijging energiebelasting tuinbouwtarief 2024 t.o.v. 2023.

Door de dalingen op de energiemarkten in 2023 heeft de inkoopstrategie van EE Care voor leveringsjaar 2024 ervoor gezorgd dat de leveringstarieven sterk dalen ten opzichte van 2022. Daarmee dalen de energiekosten voor het komende jaar voor alle deelnemers in het energiecollectief. Voor het jaar 2024 is een toename van de energiebelasting voor gas vastgesteld door de overheid, en een daling voor elektriciteit. In de prognose die beschikbaar is op “Mijn EE Care”, zijn de verschillen tussen beide leveringsjaren in te zien.

Tenslotte is de goedkoopste energie de energie die niet gebruikt wordt. Om de energierekening laag te houden is het daarom van belang het energiegebruik te monitoren en waar mogelijk energie te besparen. Bijvoorbeeld door het gebruik van ledverlichting. Het plaatsen van zonnepanelen biedt hier ook een mooie uitkomst voor om stijgingen te reduceren. Zowel bedrijven als particulieren adviseren wij bij de keuze voor en het realiseren van zonnepanelen.

Welke impact heeft dit op jouw specifieke situatie?

Voor klanten van EE Care wordt precies uitgerekend wat dit voor jou betekent. Op onze portal “Mijn EE Care” wordt de energieprognose aangepast naar de verwachte kosten voor 2023 inclusief de laatste wijzigingen, zoals je van ons mag verwachten. Op deze manier heb jij nooit onverwachte kosten aan het einde van het jaar. In specifieke situaties kan de in 2023 opgestelde begroting aangepast worden, al is dit voor de meeste klanten niet noodzakelijk.