Tarieven energiebelasting 2021

Gepubliceerd: 18 juni 2021

Tarieven energiebelasting 2021

Net als vorig jaar zal de verdeling ODE (Opslag Duurzame Energie) wederom voor 2/3 bij het bedrijfsleven liggen en 1/3 bij particulieren. Vorig jaar begon de overheid met een flinke verhoging van de EB (Energie Belasting) op gas. Met als doel het steeds onaantrekkelijker maken gas te gebruiken en zoveel mogelijk over te stappen naar het gebruik van elektriciteit. Om gasloos wonen en werken te stimuleren is deze trend in 2021 doorgezet.

Welke wijzigingen worden er doorgevoerd door de overheid?

De meest relevante wijzigingen voor gas:

  • Het EB tarief in zone 1 (tot 170.000 m3) stijgt het hardst met 4,65% waarbij voor zone 2 en 3 het respectievelijk stijgt met 1,60% en 1,62%
  • ODE stijgt voor alle zones bijna 10%.

De meest relevante wijzigingen met betrekking tot elektriciteit:

  • Een kleine daling in zone 1 (tot 10.000 kWh) wat betreft de EB, hier is een daling van 3,50%.
  • Ook de ODE voor elektriciteit stijgt in alle zones bijna 10%.
  • Vermindering energiebelasting ook wel de “heffingskorting” genoemd stijgt ook in 2021 van €435,68 naar €461,62.

Om de verschillen in de energiebelastingen volledig en overzichtelijk weer te kunnen geven, zijn de regulerende energiebelasting (REB) en de opslag duurzame energie (ODE) gezamenlijk weergegeven in de afbeeldingen hieronder. Beide posten worden immers geheel aan de overheid afgedragen. Kort samengevat stijgt de energiebelasting voornamelijk bij de eerste zone van gas, terwijl de rest een lichtere stijging laat zien ten opzichte van vorig jaar. Zoals aangegeven hierboven is er voor alle zones een stijging tussen de 9% en 10% ODE. Zowel voor elektra, gas als de tarieven voor tuinders.

Particulier en MKB

Een wat groter voordeel voor particulieren en MKB dit jaar op het gebied van elektra. Dit komt doordat de overheid de Energie Belasting in zone 1 (tot 170.000 kWh) met 3,50% heeft verlaagd en daarbij optellend de met bijna €30,- euro verhoogde heffingskorting.

Ook dit jaar wordt de Energie Belasting voor gas verhoogd. De ommezwaai naar een gasloos Nederland moet mede door deze verhoging particulieren en het MKB een duwtje in de rug geven.

Energiebelasting gas 2021 t.o.v. 2020

Grootverbruik en tuinderstarief

De verdeling van 50/50 ODE naar 33/66 heeft vorig jaar de grootste impact gehad om de stijging voor grootverbruikers en het tuinderstarief. Ook in 2021 is er een stijging maar lang niet zo hoog als vorig jaar. Voornaamste stijging ligt hoofdzakelijk bij gas voor zowel grootverbruik als tuinders.

Energiebelasting elektriciteit 2021 t.o.v. 2020
Energiebelasting gas tuinders 2021 t.o.v. 2020

Doordat EE Care voor haar klanten scherp heeft ingekocht, zullen de dalende leveringstarieven in 2021 de stijging van de belastingen in balans houden. De energiekosten zullen, afhankelijk van uw situatie, ongeveer gelijk blijven. In uw energiebegroting op “Mijn EE Care” zijn de verschillen grotendeels ingecalculeerd. Dit jaar is rekening gehouden met 10% stijging van de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie.

Tenslotte is de goedkoopste energie de energie die niet gebruikt wordt. Om toch uw energierekening laag te houden is het daarom van belang uw energiegebruik te monitoren en waar mogelijk energie te besparen, door onder andere het gebruik van ledverlichting. Het plaatsen van zonnepanelen biedt hier ook een mooie uitkomst voor om deze stijgingen te vermijden. Zowel bedrijven als particulieren adviseren wij bij de keuze voor en het realiseren van zonnepanelen.

Welke impact heeft dit op uw specifieke situatie?

Voor klanten van EE Care wordt precies uitgerekend wat dit voor u betekent. Op onze portal “Mijn EE Care” wordt de prognose aangepast naar de verwachte kosten voor 2021 inclusief de laatste wijzigingen, zoals u van ons mag verwachten. Op deze manier heeft u nooit onverwachte kosten aan het einde van het jaar. In specifieke situaties kan de begroting aangepast worden, al is dit voor de meeste klanten niet noodzakelijk.

Bent u geen klant van EE Care maar wilt u wel weten wat de wijzigingen voor u betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op: 088-3322777 of sales@eecare.nl