September: “Krapte op de gasmarkt stuwt energieprijzen naar recordniveau”

Gepubliceerd: 8 september 2021

Gas

Analyse afgelopen maand

De aanbodproblematiek op de gasmarkt is nog steeds actueel. De gasvoorraden waren door de strenge winter leger dan gebruikelijk en tevens valt de snelheid waarmee de voorraden bijgevuld worden tegen door het gebrek aan import van gas. Onderhoud aan het Noorse gastransport net en een tegenvaller voor de Nordstream 2 vanuit Rusland naar het Duitse vaste land zorgen ervoor dat er paniekreacties ontstaan op de Europese en Nederlandse gasmarkt ontstaan: Is er wel voldoende gas beschikbaar komende winter als we een strenge winter krijgen?

Eind augustus besloot de Duitse rechtbank dat Rusland aan de Europese regels moet voldoen om gas te leveren via de Nordstream 2. Dit betekent dat de leverancier van het gas niet dezelfde juridische entiteit mag zijn als de beheerder van de pijpleiding. In beide gevallen is dit momenteel het Russische Gazprom. Ondanks dat Gazprom niet blij was deze uitspraak, kan men niet anders dan zich te conformeren aan de Europese wet- en regelgeving. Het enige nadeel is dat dit extra tijd in beslag neemt, terwijl Gazprom klaar was om rond medio oktober de levering via Nordstream 2 te starten. Deze domper had de afgelopen maand een prijsopdrijvend effect op de gasprijzen.

Een stijging van ruim twintig procent over de maand augustus voor levering in het jaar 2022 en bijna vijftien procent in 2023. De gasprijs voor levering in 2022 noteert ondertussen tegen de 35 eurocent per kubieke meter gas. Voor levering in het jaar 2023 noteert deze momenteel 33 procent lager, rond de 23 eurocent.

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

Net zoals in de voorgaande publicatie van de marktontwikkelingen aangegeven, ziet het ernaar uit dat de aanbodproblematiek van tijdelijke aard is. Het is daarbij onzeker of het voor de komende winter is verholpen. Dit betekent dat deze onzekerheid is ingeprijsd in de gasprijzen. Wanneer er meer informatie beschikbaar komt wanneer er gas door de Nordstream 2 wordt geleverd aan het Europese vaste land zal dit zorgen voor opluchting en lagere gasprijzen door een correctie omlaag. Maar er is niets bekend dat hier op gerekend kan worden. Voor de verdere toekomst en levering in de jaren 2023 en 2024 zijn de gasprijzen lager, waaruit blijkt dat verwacht wordt dat de problematiek dan niet meer speelt. Voor de komende maand is de verwachting dat de gasprijzen voor de korte termijn hoger blijven noteren.

Elektra

Analyse afgelopen maand

De krapte op de gasmarkten en de hoge gasprijzen hebben als gevolg dat elektriciteitsproducenten op zoek gaan naar andere grondstoffen om elektriciteit op de wekken. Dit is terug te zien in onder andere de vraag naar kolen voor de kolengestookte elektriciteitscentrales. Door de hogere vraag naar gas vanwege het sluiten van Europese kolencentrales draaien de kolencentrales die nog in gebruik zijn op volle toeren.

Bijkomend neveneffect van meer gebruik van de kolencentrales is dat de uitstoot van emissierechten momenteel juist toeneemt in plaats van de beoogde afname door het sluiten van de kolencentrales. De elektriciteitsproducenten moeten hierdoor meer emissierechten inkopen wat de CO2-prijs verder opdrijft en daardoor de elektriciteitsprijzen meeneemt in haar weg omhoog. Het Europese beleid om in 2050 klimaatneutraal te zijn en de hoge prijsniveaus van de grondstoffen voor elektriciteitsproductie zoals kolen en gas zorgen gezamenlijk dat de elektriciteitsprijzen al maanden in een stijgende trend zitten.

De prijsniveaus van de elektriciteitsmarkten zijn over de maand augustus gezien gestegen. De elektriciteitsprijzen voor leveringsjaar 2022 stegen met ruim zestien procent en met tien procent voor leveringsjaar

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

Net als bij de gasprijzen speelt de problematiek vooral op de korte termijn. Dit is terug te zien in het verschil tussen de leveringsprijzen van 2022 en 2023. Daar waar bij gas de verschillen met ruim dertig procent fors zijn, is het verschil bij elektriciteit met twintig procent een stuk kleiner. Dit vindt oorzaak in de verwachting dat de CO2-prijs voor de leveringsjaren verder in de verdere toekomst steeds hoger zal komen te liggen. Samen met de onbalans op het elektriciteitsnet, waarin op momenten dat de zon schijnt en er veel wind staat de elektriciteitsprijzen op de spotmarkt laag zijn en juist hoog zijn als dit niet het geval is, vormt de CO2-prijs de financiële prikkel voor afnemers om op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Kortom door de toename duurzame elektriciteitsopwekking en slimme technologische oplossingen toe te passen ontstaat er ruimte voor een schonere en goedkopere elektriciteitsmarkt op de langere termijn.

De huidige prijsniveaus blijven door de aanhoudende stijgingen historisch onaantrekkelijk om elektriciteit in te kopen. De verwachting voor de maand september is, net als bij gas, een aanhoudende stijging.

Vragen over de energie-inkoop of uw energiecontract voor de komende periode? EE Care helpt u graag met uw vraagstukken. Neem contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.