Privacy

Privacyverklaring EE Care B.V.

1. Inleiding

In deze privacyverklaring leest u hoe EE Care om gaat met uw gegevens. Net als over de energiezaken zorgen we dat zowel bedrijven als personen zich geen zorgen hoeven te maken over hun privacy. We leggen daarom graag uit welke gegevens we verwerken en met welk doel. Daarnaast vindt u hier ook de rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De verklaring zal soms gewijzigd moeten worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. We adviseren daarom om deze verklaring periodiek in te zien.

2. EE Care B.V.

EE Care B.V., hierna te noemen EE Care, is een energie-intermediair in de breedste zin van het woord en ondersteunt bij alle energievraagstukken. Dat varieert van inzichtelijk maken van het energiegebruik, inkopen van energie, controle van facturen en contracten of het adviseren van energiebesparende maatregelen. Met als doel op een duurzame manier de energiekosten te verlagen.

Om onze dienstverlening continu te blijven verbeteren verzamelen wij gegevens, het is daarom belangrijk om te weten welke gegevens dit zijn en hoe wij hiermee omgaan. Mochten er aanvullende wensen zijn met betrekking tot deze gegevens neem dan gerust contact met ons op.

Bezoekadres                                Contactgegevens         Bedrijfsgegevens

Oosteinde 34                  privacy@eecare.nl            KvK 28088663

2361 HE Warmond      088-322777                        BTW 8133.62.684.B01

3. Welke gegevens worden verwerkt?

Als gegevensverantwoordelijke verwerkt EE Care voor het uitvoeren van haar dienstverlening onderstaande gegevens. Dit zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Deze gegevens zijn door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.

 1. NAW-gegevens
 2. Geboortedatum
 3. Geslacht
 4. Telefoon en e-mail
 5. Functiegegevens
 6. Facturatie en aansluitgegevens
 7. Financiële gegevens
 8. KvK en btw-nummer
 9. IP-adres en activiteiten op onze website

Deze gegevens worden gebruik voor de volgende doeleinde:

 1. Onze primaire werkzaamheden, waaronder het voeren van uw energieadministratie en indien nodig contact met u te kunnen (laten) opnemen.
 2. Het leveren van goederen en diensten eventueel via onze partners
 3. Onze financiële, personeel- en loonadministratie
 4. Het beheren van onze relaties, bijv. via onze nieuwsbrief
 5. Het verbeteren van het gebruikersgemak op onze website

De grondslag hiervoor is uitvoering van de overeenkomst en bij het beheren van onze relaties een gerechtvaardigd commercieel belang.

4. Hoelang bewaren we gegevens?

Deze gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke bepaling deze gegevens langer bewaard moeten worden.

5. Delen van gegevens

EE Care verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens registreren we aan wie welke gegevens verstrekken en sluiten indien nodig een verwerkersovereenkomst om ook hier de privacy en beveilig te borgen.

6. Beveiliging

EE Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@eecare.nl.

7. Cookies

EE Care B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EE Care B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

8. Uw rechten

Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met EE Care. U krijgt dan binnen een maand een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die zijn opgeslagen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient EE Care al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens zijn vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat EE Care niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat EE Care uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@eecare.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.