Oktober 2023: “Europa moet hopen op milde winters de komende jaren”

Gepubliceerd: 6 oktober 2023

Gas

Analyse afgelopen maand

De afgelopen maand pauzeerden de FED, Bank of England en Bank of Japan hun renteverhogingen, daar waar de Europese centrale bank nog wel een laatste rentestap zette. Ondanks afnemende inflatiezorgen, blijft er ruimte voor mogelijke verhogingen. De economie in de Eurozone vertoont tekenen van krimp en toenemende tekenen van een aanstaande recessie. Doordat de kerninflatie, inflatie zonder voedsel en energie, in de Eurozone in september daalde, lijken verdere rentestijgingen door de ECB minder waarschijnlijk. Mede door de zichtbare effecten van eerdere verhogingen op de kredietverstrekking en de industriële activiteit in Europa (ook in Nederland). Deze is zwak door dalende productie en hoge energieprijzen.

Na een uitzonderlijk warme zomer dient er vooruitgedacht te worden over de komende winter. In 2022 waren er zorgen over of er genoeg gas beschikbaar zou zijn voor de winter. Gelukkig zijn de gasvoorraden nu, met een vullingsgraad van 95 procent, voller dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dit jaar was het gemakkelijker om de voorraden aan te vullen dankzij een verminderde vraag naar gas. Deze daling kwam vooral doordat bedrijven andere brandstoffen gingen gebruiken en huizen beter geïsoleerd werden. Toch is de situatie op de gasmarkt kwetsbaar. Europa heeft minder gas uit Rusland gekregen, maar kon dat opvangen door vloeibaar gas (LNG) in te voeren. Er zijn echter uitdagingen, zoals stakingen in Australië en meer vraag naar gas vanuit China. De Europese gasvoorraden dekken slechts een kwart van wat Europa nodig heeft, dus de aanvoer moet op peil blijven. Het opslaan van extra gas is lastig, maar alle opties worden benut. De komende jaren zal de gasmarkt onder druk blijven staan, maar vanaf 2026-2027 wordt meer aanbod verwacht. Het beste is nu te hopen op milde winters.

De marktprijzen daalden de afgelopen maand. Leveringsjaar 2024 daalde met ruim veertien procent tot 43 eurocent per kubieke meter gas harder dan het jaar 2025, met tien procent tot onder de 42 eurocent per kuub. De daling van 2024 is een teken dat de verwachte leveringsrisico’s komend jaar afnemen, maar daarnaast historisch gezien wel hoog blijven.

Verwachting komende maand

Al enkele maanden zijn de gasprijzen stabiel binnen een bandbreedte. Zowel de boven als ondergrens werden getest, zonder definitieve verandering. Nu wordt de ondergrens getest, waarmee verandering waarschijnlijk op komst is. De economische rem krijgt naar verwachting steeds meer uitwerking in de hoogte van de energieprijzen. Zolang Europa niet met een koude winter te maken krijgt is er, ondanks de gespannen gasmarkten, meer prijsdruk omlaag te verwachten. Dat betekent dat grote prijsbewegingen omhoog niet zijn uit te sluiten maar de verwachte trend is dalend.

Elektra

Analyse afgelopen maand

De Europese elektriciteitsprijzen toonden afgelopen maand flinke schommelingen. Voornamelijk vanwege wisselende weersomstandigheden die de wind- en zonneproductie van elektriciteit beïnvloedden. Wanneer bijvoorbeeld de wind plotseling afnam, ontstond er een flink tekort in de elektriciteitsproductie. Om dit op te vangen, moesten gascentrales meer elektriciteit gaan leveren, wat resulteerde in flinke prijsschommelingen, met extreme uitschieters in de prijzen op de onbalansmarkten voor elektriciteit. Voor de termijnprijzen is interessant om op te merken dat de baseprijs voor elektriciteit voor het jaar 2024 in september het laagste niveau bereikte sinds de energiecrisis. De leveringsprijzen piek en dal daalden tot het laagste niveau in vier maanden, wat de invloed van dalende prijzen van aardgas, kolen en emissierechten reflecteert. Deze ontwikkelingen hebben simpelweg een neerwaarts effect op de elektriciteitsprijzen gehad.

Over de maand september gezien daalden de elektriciteitsprijzen voor levering in 2024 en 2025 met respectievelijk acht en vier procent. Net als bij gas is zichtbaar dat beide jaren momenteel praktisch op hetzelfde prijsniveau bewegen.

Verwachting komende maand

Gezien het huidige overaanbod en de relatief lage vraag, kan men verwachten dat de elektriciteitsprijzen enige ruimte hebben om verder te dalen. Echter, met de winter in aantocht en de bijbehorende onvoorspelbaarheid van het weer, wordt er een grillig prijsverloop verwacht in de nabije toekomst. Daarom is het verstandig om voor de wintermaanden zekerheid in te bouwen door de leveringsprijzen voor in ieder geval de wintermaanden vast te zetten. Al met al zullen winterse risico’s de  komende maanden waarschijnlijk zorgen voor enige stabiliteit in de dalende trend.

EE Care helpt graag met alle energievraagstukken. Neem gerust contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.