November: “Komt Rusland de toezeggingen na om meer gas aan Europa te leveren?”

Gepubliceerd: 5 november 2021

Gas

Analyse afgelopen maand

In het begin van de maand oktober ontstonden er extreme prijsbewegingen tot ruim zestig procent per dag op de spotmarkt voor gas. De grootste paniek in de markt door de stijgende gasprijzen leek in de loop van de maand af te vlakken. Dit kwam omdat er vanuit Rusland meerdere signalen gegeven werden om meer gas aan Europa te gaan leveren. Maar dit volgt pas wanneer de Russische gasvoorraden volledig gevuld zijn voor winterperiode.

Voor de leveringszekerheid van de winterperiode is Nederland afhankelijk van vullingsgraad van de Nederlandse gasvoorraden, de aanvoer van vloeibaar gas (LNG) uit de VS en Qatar en de extra gasleveringen uit Noorwegen en Rusland. De vullingsgraad van de gasvoorraden is nog steeds historisch laag. Het vloeibaar gas wordt vrijwel allemaal verscheept naar Azië. Aangezien daar simpelweg hogere prijzen worden geboden om het gas af te nemen. De extra gaslevering vanuit Noorwegen loopt tegen de beperking aan van de transportcapaciteit. De enige optie is daarmee meer gasleveringen uit Rusland en dus een grotere afhankelijkheid van Rusland voor de komende wintermaanden.

Desondanks wisten de berichten uit Rusland om meer gas aan Europa te leveren de gasprijzen voor levering in 2022 en 2023 over de maand gezien omlaag te brengen. Een daling van ruim tien procent voor levering in het jaar 2022. Leveringsjaar 2023 bleef gelijk. De gasprijs voor levering in 2022 noteert ondertussen tegen de 47 eurocent per kubieke meter gas. Voor levering in het jaar 2023 noteert deze momenteel zesendertig procent lager dan 2022, rond de 31 eurocent.

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

Het blijft spannend hoe groot de aanbodkrapte op de gasmarkt gaat worden de komende maanden. De gasvoorraden bieden Nederland geen zekerheid. Hierdoor is de afhankelijkheid groot van de Russische leveringen aan Europa. De toezegging van Rusland luidt dat er vanaf 8 november meer gas geleverd kan gaan worden. Wanneer deze toezegging nagekomen wordt en de Nederlandse gasvoorraden aangevuld kunnen worden, dan gaat Nederland beter beschermd de winterperiode tegemoet. Een onzekere situatie. De verwachting blijft daarom gelijk aan voorgaande maand. Naar verwachting blijft de aanbodkrapte de gehele winterperiode aanhouden. In de verdere toekomst wordt verwacht dat de gaslevering in de jaren 2023 en 2024 normaliseert. Voor de komende maand is de verwachting dat de gasprijzen voor de korte termijn hoger blijven noteren.

Elektra

Analyse afgelopen maand

De schokgolf door het stilleggen van de wereldeconomie vanwege het coronavirus ebt na. Het economische herstel dat plaatsvindt zorgt voor een hogere vraag naar grondstoffen. Door het feit dat deze grondstoffen niet voorradig zijn op de juiste locaties, worden de grondstofprijzen over een brede linie omhoog gestuwd. Hogere grondstofprijzen zorgen voor hogere productieprijzen, wat weer zorgt voor hogere verkooprijzen en vervolgens hogere consumentenprijzen. Deze cyclus brengt de inflatiecijfers tot een niveau dat twintig jaar niet voorgekomen is. De hogere energieprijzen brengen bedrijven in de problemen waardoor sommigen genoodzaakt zijn om de productie stil te leggen. Wat vervolgens weer leidt tot hogere prijzen van producten in bepaalde sectoren. Over gehele aanvoerketen blijven er problemen bestaan en bijkomen.

Voor de elektriciteitsproductie is niet alleen de aanbodzijde van gas problematisch. Door de overstap van energiebedrijven naar andere brandstoffen voor de elektriciteitscentrales zoals kolen of zelfs olie, ontstaat er ook in deze markten een grotere aanbodkrapte met stijgende prijzen tot gevolg.

De Russische toezegging bracht de afgelopen maand de prijsniveaus van de elektriciteitsmarkten omlaag. De elektriciteitsprijzen voor leveringsjaar 2022 daalden met ruim twintig procent en met vier procent voor leveringsjaar 2023. Het prijsniveau voor levering in 2022 is nu bijna 14 eurocent per kWh in het hoogtarief en 11 eurocent per kWh in het laagtarief.

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

De huidige prijsniveaus blijven historisch onaantrekkelijk om elektriciteit voor een langere periode vast te leggen. De verwachting voor elektriciteitsprijzen in de komende maand is, net als bij gas, aanhoudende hoge niveaus. De kanttekening die daarbij gemaakt dient te worden is dat de ontwikkeling afhankelijk is van de Russische gaslevering aan Europa. Nemen deze leveringen inderdaad toe vanaf 8 november? Het is onzeker en daarom nuttig om de situatie aan te kijken en eventueel voor een korte periode een overeenkomst te sluiten. Dan kan na de winterperiode, wanneer mogelijk de rust terugkeert, de inkoop voor een langere periode opnieuw bekeken worden. Daarmee behoudt u de flexibiliteit.

Vragen over uw energiesituatie? EE Care helpt u graag met uw vraagstukken. Neem contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777