Mei 2023: “Problemen banken versombert economische vooruitzichten”

Gepubliceerd: 5 mei 2023

Gas

Analyse afgelopen maand

De eurozone had te maken met een krimp in het laatste kwartaal van 2022, maar wist een technische recessie te voorkomen door een zwakke economische groei in het eerste kwartaal van 2023. De nasleep van de pandemie, leveringsproblemen uit China en bijkomend de bankencrisis blijven de economie verzwakken. De inflatie is hoog door de stijgende kosten van grondstoffen, energie en lonen. Daarom hebben de centrale banken van Europa en de Verenigde Staten afgelopen week de rente verder verhoogd om de inflatie te bestrijden. De olieprijs is ondertussen gedaald vanwege de zorgen over de economische vooruitzichten. Rusland blijft veel olie verkopen, vooral aan China en India. De OPEC+ landen proberen de olieprijs te verhogen door minder olie te produceren, al is het effect beperkt. De gasprijs op de Europese markt voor levering komende maand is verder gedaald en heeft het laagste niveau bereikt in bijna twee jaar. Dat komt omdat Europa veel gas kan importeren vanuit andere landen. Vooral in Duitsland en Frankrijk komt nu ook veel LNG na uitbreiding van de importcapaciteit. In Azië blijft de vraag naar gas laag omdat er voldoende voorraad is en het economisch achterblijft na de pandemie.

De gasprijzen stabiliseerden de afgelopen maand en bleven nagenoeg gelijk ten opzichte van voorgaande maand. Levering van gas in het jaar 2024 blijft rond een gasprijs van 55 eurocent per kubieke meter gas. Het leveringsjaar 2025 noteert momenteel marktprijs van 46 eurocent per kuub.

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

De hogere beleidsrentes van de centrale banken zullen gevolgen hebben voor de energiemarkt. Een hogere rente kan de kosten en de winst van bedrijven beïnvloeden, afhankelijk van de financiële positie. Een hogere rente kan ook de economische activiteit en dus de gasvraag verminderen, wat de gasprijzen kan drukken. De gasprijs blijft naar verwachting rond het huidige niveau. Wanneer er toch een recessie komt zal de daling doorzetten. Het grootste risico voor de gasprijzen is een bovengemiddeld koude winter en dat de recessie wordt voorkomen, dan zullen de gasprijzen stijgen. De markt houdt rekening met een mogelijk koude winter en daarom liggen de gasprijzen voor de wintermaanden en levering volgend jaar hoger.

Elektra

Analyse afgelopen maand

De CO2-prijs is gedaald door de verzwakkende economie en de lagere vraag naar uitstootrechten van de industrie en elektriciteitsopwekking door gas- en kolencentrales. Er was kort een stijging door een gerucht over minder veilingen van de uitstootrechten. De CO2-prijs beïnvloedt de elektriciteitsprijs, omdat fossiele centrales meer moeten betalen voor hun uitstoot. Ook de gasprijs bepaalt ook de elektriciteitsprijs, omdat veel elektriciteit met gas wordt opgewekt. De elektriciteitsprijs in Frankrijk is nog hoog door de kans op een koude winter. Maar de kerncentrales, die het overgrote deel van de Franse elektriciteit leveren, doen het beter dan verwacht. De problemen rondom de corrosie van de centrales zijn verholpen waardoor zij langer open mogen blijven. Dit betekent meer kernenergie voor Frankrijk en andere landen die elektriciteit importeren vanuit Frankrijk. In Duitsland zijn daarentegen de afgelopen maand kerncentrales gesloten waardoor de uitstoot bij hen juist toeneemt de komende periode. De Duitsers hebben aangegeven dit op te gaan vangen met meer opwek vanuit wind en zon en de interconnectiviteit met hun buurlanden. Daarmee is duidelijk geworden dat Europa de samenwerking vergroot.

Over het gehele maand april gezien daalden de elektriciteitsprijzen voor levering in 2024 en 2025 met ongeveer zeven procent.

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

De elektriciteitsprijs in Nederland zal naar verwachting komende maand verder dalen door de lagere vraag naar gas en de hogere productie van duurzame elektriciteit. Nederland is een netto-exporteur van elektriciteit door het groeiende aantal uren met veel opwek uit wind- en zonne-energie. Deze hebben een lage marginale kostprijs en krijgen daarom voorrang op het netwerk. Dit kan leiden tot negatieve uren op de spotmarkt, waarbij de prijs onder nul daalt omdat er meer aanbod is dan vraag. De spotmarkt heeft ook invloed op de termijnmarkt, waarbij de prijzen voor de zomermaanden lager zijn. Richting de wintermaanden blijft het risico op hogere prijzen groot. Dit hangt af van hoe koud het wordt, hoeveel gas er nog in de opslagplaatsen zit en hoe snel die worden bijgevuld.

EE Care helpt graag met alle energievraagstukken. Neem gerust contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.