Maart 2024: “Stabilisatie van de energieprijzen: Is de bodem bereikt?”

Gepubliceerd: 13 maart 2024

Allereerst een korte update over de economische vooruitzichten. Voor het bestrijden van hoge inflatie is veelal een recessie vereist. Schulden worden gesaneerd en zwakkere bedrijven falen. Wat uiteindelijk leidt tot economisch herstel. Centrale banken proberen momenteel inflatie te beheersen en de inflatie terug te brengen naar 2% zonder een recessie. Men is terughoudend in verdere renteverhogingen. Daarentegen stimuleren overheden ondertussen de economie door hoge uitgaven, vanwege grote uitdagingen zoals het klimaat en de heersende oorlogen. Met deze stimuleringen werken de overheden de centrale banken juist tegen en de inflatie wordt aangejaagd, waardoor de inflatie langdurig hoog kan blijven.

Door het milde winterweer en een daling in industriële productie is de gasprijs gedaald, met als resultaat goed gevulde gasvoorraden en een stabiele start van het Europese vulseizoen. Ondanks een vermindering in Noorse gasproductie blijft de impact op de gasprijs beperkt, wat duidt op een kalme gasmarkt. De olieprijs toont echter geen eenduidige trend: conflicten in regio’s zoals Oekraïne en de Rode Zee geven een extra risico-opslag, terwijl economische zorgen in de VS en China de vraag naar olie en daarmee de prijzen drukken.  Toch steeg de gasprijs in maand februari kortstondig flink. Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door een verminderde productie van vloeibaar natuurlijk gas (LNG) in de Verenigde Staten, waarbij de grootste gasproducent aankondigde de productie met een derde te verlagen om de dalende inkomsten tegen te gaan. Uit deze stijging blijkt hoe fragiel de gasmarkt momenteel nog steeds is.

Over de gehele maand februari gezien bleef de marktprijs van gas voor leveringsjaar 2025 nagenoeg gelijk op ruim 28 eurocent per kubieke meter gas. Eenzelfde beeld geldt voor het jaar 2026 op ongeveer 27 eurocent per kuub.

Verwachting komende maand

Voor de maand maart worden stabiele prijsniveaus verwacht. Op korte termijn kan de gasprijs richting de zomermaanden licht dalen. In de tweede helft van 2024 kan de prijs opgedreven worden, voornamelijk door risico’s zoals verstoringen in de LNG-aanvoer en mogelijke volledige stopzetting van Russisch gas. Vanaf 2025 wordt een toename verwacht van het LNG-aanbod uit Qatar en de VS, wat tot lagere marktprijzen kan leiden. Risico’s zoals geopolitieke spanningen en aanbodverstoringen blijven een rol spelen. De transporttarieven van de landelijk gasnetbeheerder GTS zullen in 2025 met 50% stijgen. Dit alles onderstreept de complexiteit en onzekerheid rondom de toekomst van energieprijzen, beïnvloed door een veelheid aan factoren. Bedrijven doen er verstandig aan om een inkoopstrategie te kiezen die past bij hun bedrijfsvoering, rekening houdend met zowel de huidige (dalende) prijstrends als potentiële risico’s op prijsstijgingen.

Elektra

Analyse afgelopen maand

Het in februari uitgekomen rapport van EMBER toont aan dat Europa in 2023 aanzienlijke vooruitgang boekte in de transitie naar duurzame elektriciteit, met een ongekende vermindering van kolen- en gasproductie en de grootste daling van CO2-uitstoot sinds 2007. Dit resulteerde in de schoonste elektriciteitsmix ooit voor de EU. Fossiele brandstoffen vertegenwoordigden minder dan een derde van de mix, terwijl windenergie voor het eerst gas overtrof, wat bijdroeg aan het recordaandeel van 44% hernieuwbare elektriciteit in de totale productie.

In Nederland heeft de elektriciteitssector een roerige maand achter de rug met onder andere de afbouw van de salderingsregeling die door de Eerste Kamer is tegengehouden, wat voorlopig zorgt voor behoud van de regeling. Dit besluit maakt het landschap echter complexer voor kleinverbruikers door extra kosten die energieleveranciers gaan rekenen voor teruglevering van zonne-energie, die minder waard is tijdens piekproductie. Landelijk netbeheerder TenneT bevestigt dat het elektriciteitsnet de geplande nieuwe kerncentrales niet aankan, wat wijst op een al overbelast netwerk. Grote batterijopslagprojecten worden aangekondigd, netbeheerder Stedin introduceert tools om te adviseren over het gebruik van het net en wil het opladen van elektrische voertuigen uit gaan stellen. Deze situatie benadrukt de congestieproblemen in Nederland, lange wachtlijsten voor de afname en invoeding van elektriciteit en zorgen over de leveringszekerheid van elektriciteit voor bijvoorbeeld waterschappen. Het wijst allemaal op diepere infrastructuurproblemen.

Elektriciteitsprijzen daalden over de maand februari gezien licht. De jaren 2025 en 2026 noteren momenteel 7,7 en 7,3 eurocent per kilowattuur in de piekuren.

Verwachting komende maand

Voor de komende maand worden lichtdalende elektriciteitsprijzen verwacht, mede door de toename van het aantal lichturen wat de productie van zonne-energie zal verhogen. Dit draagt bij aan een grotere beschikbaarheid van hernieuwbare energie op de spotmarkten, wat de prijsvolatiliteit kan vergroten en het aantal uren dat er een overschot optreedt op de spotmarkten kan toenemen. Daarbij zal het interessant worden welke berichten energieleveranciers uitbrengen over de terugleverkosten en wat landelijke en regionale netbeheerders communiceren over de wachtlijsten van de capaciteitsaanvragen. Zowel wachtlijst voor afname als invoeding van elektriciteit omvat ongeveer 10.000 aanvragen.

Benieuwd naar de toekomstige impact van de energiemarkten op jouw onderneming? EE Care helpt je graag met alle energievraagstukken. Neem gerust contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.