Juni 2022: “Op zoek naar een nieuw evenwicht op de energiemarkten”

Gepubliceerd: 10 juni 2022

Gas

Analyse afgelopen maand

Het de afgelopen maand groot nieuws dat de levering van gas aan het Nederlandse gashandelsbedrijf GasTerra door het Russische Gazprom werd stilgelegd. Het stopzetten, waarin andere Europese landen Nederland voorgingen, was een direct gevolg van het niet willen betalen van de gaslevering in roebels en er geen langetermijncontracten gesloten waren. Dit gaf onrust op de gasmarkt en diverse Nederlandse afnemers maakten zich onnodig zorgen over het eigen gascontract met de Nederlandse energieleverancier Gazprom Energy. Daarover publiceerde EE Care een update op haar website. Wat tot de actualiteit behoort is dat GasTerra de komende maanden 2 miljard kuub gas elders dient in te kopen om de gasvoorraden tot de afgesproken vullingsgraad van 80 procent in november te krijgen. Deze situatie brengt de aanbodzijde van de gasmarkt verder in de knel en de krapte neemt toe. De oplossingen die Nederland heeft omvatten een combinatie van enkele factoren. Allereerst snel meer verduurzamen van de warmtevraag, door onder andere vraagreductie met het beter isoleren van gebouwen. Daarnaast meer productie uit de gasvelden in eigen bodem, waarbij het Groningse gas politiek gevoelig ligt. Tenslotte meer import uit andere landen zoals vloeibaar gas (LNG) uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De hamvraag is waar het evenwicht tussen vraag en aanbod gevonden gaat worden en tegen welke prijs.

Over de maand mei gezien bleven de gasmarkten op het hoge prijsniveau. De gasprijs voor levering in 2023 daalde met bijna vier procent. De leveringsprijs voor 2024 is onveranderd gebleven. Daarmee lijkt de stijgende trend op kwartaalbasis af te vlakken.

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

Nu de Europese centrale bank, naast eerder al de Amerikaanse centrale bank, ook het beleid gaat verkrappen door de rentes te verhogen om de historisch hoge inflatie af te remmen, lijkt de periode van goedkoop lenen en ‘gratis’ geld voorbij. Voor de komende periode betekent dit dat de rente op commerciële leningen en hypotheken verder oplopen. Terwijl er juist investeringen, denk aan gaswinning en verduurzaming, nodig zijn, wordt het duurder om deze investeringen te financieren. Minder aanbod en meer onzekerheid. De verwachting voor de komende maand is dat de gasprijzen op huidige niveau blijven, tenzij het conflict in Oekraïne wordt ontrafeld of door een economisch teruggang verder vraagreductie optreedt.

Elektra

Analyse afgelopen maand

De hervormingen van het emissierechtenhandelssysteem (EU ETS) zijn enige maanden naar de achtergrond verdreven vanwege de Oekraïnecrisis. Afgelopen maand kwam het Europees Parlement met een voorstel naar buiten om het EU ETS te verbeteren met flinke prijsschommelingen in de CO2-prijs. Zo wil men onder andere de speculatie in CO2-rechten terugdringen door het aantal partijen dat in deze rechten kan handelen te beperken. Het voorstel werd uiteindelijk afgewezen door onenigheid binnen de EU en werd de hervorming verder uitgesteld tot mogelijk in 2023. Desondanks is het een teken aan de wand dat het systeem aan veranderingen toe is.

Blijvend hoge gas- en kolenprijzen hielden in de maand mei de elektriciteitsprijzen op niveau. Over de gehele maand gezien bleef de elektriciteitsprijs voor leveringsjaar 2023 gelijk, terwijl levering van elektriciteit in 2024 met ruim tien procent daalde. Dat kan betekenen dat de prijs voor 2024 de afgelopen periode te hard is gestegen of verwacht wordt dat er tegen die tijd minder krapte heerst.

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

Het elektriciteitsnet komt steeds verder onder hoogspanning te staan. De energietransitie zorgt voor meer elektrificatie van zowel de vraag- als de aanbodzijde. De problematiek bevindt zich in het afstemmen van de vraag en het aanbod, simpelweg de onbalans op het net. Dit wordt vervelend als bedrijven en particulieren geen nieuwe aansluitingen kunnen realiseren, geen bestaande aansluitingen verzwaren of geen productie-installaties met wind of zon mogen aansluiten. Het zoeken naar de balans is de uitdaging van de komende jaren op de elektriciteitsmarkt. Voor de komende maand is het waarschijnlijk dat de elektriciteitsprijzen op hetzelfde niveau blijven bewegen.

In deze tijden is het interessant om te onderzoeken wat voor uw woning, bedrijf of instelling de mogelijkheden zijn om de afhankelijkheid van energieleveranciers te verkleinen. Verduurzamingsmaatregelen hebben zich niet eerder zo snel terugverdiend. Benieuwd naar de mogelijkheden voor u, neem dan gerust contact ons op.

EE Care helpt u graag met uw energievraagstukken. Neem contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.