Juli 2023: “Zwak economisch vooruitzicht: Hopen op het beste, voorbereiden op het ergste.”

Gepubliceerd: 7 juli 2023

Gas

Analyse afgelopen maand

Begin dit jaar kwamen diverse banken in de problemen door de stijgende rentes en de dalende waarde van de bijbehorende obligaties. Toen door het ingrijpen de obligaties herstelden en de rentes daalden, kwam de markt tot rust. Nu lopen de rentes op leningen opnieuw op tot het niveau van begin dit jaar. Dat voert de druk op bij banken en bedrijven om schulden gefinancierd te houden. De recessieproblematiek verspreid zich over Europa. Ook de Nederlandse economie is aan het afzwakken, met een reëel scenario dat de recessie langer gaat aanhouden en dieper wordt dan verwacht. Dit alles door de hogere beleidsrentes om de inflatie te beteugelen en de opdrogende liquiditeit in de markten. Het consumentenvertrouwen daalt en bij de producenten is zelfs deflatie zichtbaar, jaar op jaar gezien.

De import van LNG (vloeibaar aardgas) in Europa is gedaald naar het laagste niveau sinds september 2022. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn de importen significant gedaald. Er is minder gas geleverd vanuit Noorwegen vanwege uitgelopen onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor is er minder gas beschikbaar en dat rechtvaardigt een wat hogere gasprijs. Leveringsjaren vanaf 2024 zullen nog relatief lang een risicopremie rekenen. Dit komt omdat het onzeker is wat de winter gaat betekenen voor de gasvraag. De gasvoorraden zijn momenteel ruim 80 procent gevuld, al geeft dat geen zekerheid voor een probleemloze winterperiode.

Afgelopen maand is de gasprijs voor levering in 2024 met 20 procent gestegen en noteert rond 50 eurocent per kubieke meter. Leveringsjaar 2025 beweegt momenteel rond de 45 eurocent per kuub.

Verwachting komende maand

De economische vooruitzichten zullen naar verwachting in de loop van 2023 tot begin 2024 verder verslechteren. Op de kortere termijn zou het aanbod van gas uit Noorwegen komende maand weer moeten gaan toenemen waardoor de balans weer wat ruimer wordt en de risicopremies uit de prijs kunnen verdwijnen. Echter, het volgende probleem dient zich ook aan. Het is zomer en de temperaturen hoog in Europa. De vraag naar koeling neemt dan toe wat tevens een extra vraag naar gas zou kunnen betekenen. Daarnaast kan aanhoudende droogte de waterniveaus in de aanvoerrivieren laten dalen voor onder andere kolen ervoor zorgen dat er meer gas benodigd is voor de elektriciteitsproductie. De verwachting van de prijsontwikkeling van gas voor komende maand is zijwaarts.

Elektra

Analyse afgelopen maand

De marktprijs van elektriciteit wordt vaak nog bepaald door de gasprijs. Dit kan leiden tot grotere prijsverschillen tussen de ochtend, middag en avonduren. De zogeheten merrit order kan leiden tot diep negatieve elektriciteitsprijzen. Door veel zon en wind en weinig vraag zijn de spotprijzen in Nederland en Duitsland onder nul gedaald. Dat betekent dat energiegebruikers geld toe krijgen om stroom af te nemen en energieproducenten moeten betalen om elektriciteit te mogen leveren aan het net. Op 1 juli werd de bodemprijs van de spotmarkt bereikt van -50 eurocent per kilowattuur. Als dit binnen 30 dagen opnieuw gebeurt, wordt de bodemprijs verlaagd naar -60 eurocent. Door de toenemende hoeveelheid productievermogen uit wind en zon bereidt de markt zich voor op steeds frequenter voorkomende negatieve prijzen. De vraag hierbij is wel in welke mate dit verrekend is in de termijnmarkten. Door lagere waterstanden in de rivieren kunnen vervoerders momenteel minder kolen vervoeren. Daardoor worden kolenschepen minder vol geladen, stijgen de transportkosten en wat vervolgens resulteert in hogere elektriciteitsprijzen.

De elektriciteitsprijzen hebben zich in de afgelopen weken hersteld. Over het gehele maand juni gezien stegen de elektriciteitsprijzen voor levering in 2024 en 2025 met ongeveer vijftien procent.

Verwachting komende maand

Lage waterstanden kunnen in de zomermaanden leiden tot afschakeling van kerncentrales, minder import van kolen en minder export van elektriciteit uit waterkracht uit Europa naar andere landen. Dit kan leiden tot hogere prijzen voor elektriciteit. De hoeveelheid duurzame elektriciteitsproductie in de zomermaanden zal voor Nederland resulteren in meer export naar buurlanden, de onbalans op het elektriciteitsnet vergroten en de elektriciteitsprijzen meer laten fluctueren. Samengevat is de verwachting dat de termijnprijzen voor elektriciteit komende maand relatief stabiel blijven.

EE Care helpt graag met alle energievraagstukken. Neem gerust contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.