Januari 2023: “In de energiecrisis zijn de weersomstandigheden Europa goedgezind”

Gepubliceerd: 13 januari 2023

Gas 

Analyse afgelopen jaar 

De grote hoeveelheden scheepsladingen met vloeibaar gas (LNG) die naar Europa worden verscheept vangen een steeds groter deel op van het wegvallen van het Russisch aanbod van gas door de pijpleidingen. De gewenste alternatieven voor het Russische gas krijgen serieus vorm. Daarnaast is de vraagreductie door de hoge kosten een tweede belangrijke factor die de rust op de Europese energiemarkten in beperkte mate terugbrengt. De gasprijzen zijn de afgelopen maand met ruim dertig procent gedaald. De weergoden zijn Europa goedgezind met bijvoorbeeld de warmste oudjaarsdag ooit gemeten. Daarmee lijkt het voor de huidige winterperiode voor Europa met een sisser af te lopen. Desondanks zijn de gasprijzen die de Europese landen nu op de spotmarkt betalen nog zo’n vier keer hoger dan voorheen. Europa heeft gezamenlijk afgelopen jaar ruim 1.000 miljard euro besteed om de leveringszekerheid van het gas te garanderen en de gasvoorraden te vullen.

De gasprijzen lieten de afgelopen maand een duidelijke dalende trend zien. Levering van gas in het jaar 2024 daalde met bijna dertig procent tot een huidige gasprijs van zo’n 73 eurocent per kubieke meter gas. Het leveringsjaar 2025 zat daar nog een stuk onder met een leveringsprijs van 54 eurocent per kuub, met een daling van twintig procent.

 

 

 

 

 

 

 

Verwachting komend jaar

De gasmarkten in Europa en de wereldmarkt zijn zoekende naar een nieuw evenwicht. De gasprijzen zijn hoog, maar beter betaalbaar dan een half jaar geleden. De vraagreductie door energiearmoede vanuit bedrijven en particulieren zal afnemen als de gasprijzen verder dalen. Maar bij welke prijs gaat men minder besparen? Ook is de vraag bij welk prijsniveau op de Europese gasmarkten de schepen met vloeibaar gas niet meer in Europa aanmeren maar koers zetten richting Azië? De oplossing voor een stabiele energiehuishouding in Europa is het sluiten van lange termijncontracten met gaslanden zoals Noorwegen, Verenigde Staten of Qatar. Al berust het Europese beleid nu juist op het sluiten van minder lange termijncontracten met producenten van fossiele energie, en minder investeringen in de eigen fossiele productie. Zonder beleidswijzigingen ziet het ernaar uit dat de krapte blijft aanhouden in het aanbod van olie, gas en kolen, waardoor de energieprijzen naar verwachting hoog blijven.

Elektra

Analyse afgelopen jaar

Het warme weer met stevige windsnelheden heeft ook een positief effect op de elektriciteitsprijzen. Of beter gezegd een negatief en dus dalend effect. Doordat de spotmarkten en korte termijnprijzen behoorlijk omlaag gingen over de afgelopen maand, zagen ook de toekomstige kalenderjaren een daling. De vraag naar gas vanuit gasgestookte elektriciteitscentrales was door de hoeveelheid productie uit windenergie eveneens laag. Het hoge aandeel duurzame elektriciteit is een prettige bijkomstigheid tijdens deze energiecrisis. De uitbreiding van het opgesteld vermogen aan duurzame opwekking zoals wind en zon pakt positief uit in de vraagreductie bij aardgas. Keerzijde van het hoge opgesteld vermogen aan duurzame bronnen is dat de betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet verslechterd, geeft landelijk netbeheerder Tennet aan. Zij spreken, als waarschuwing, de verwachting uit dat het aantal uren dat er stroomtekorten kunnen ontstaan de komende jaren oplopen. De energiemix heeft meer vermogen beschikbaar, maar de balans in het systeem is nog niet gevonden.

Over het gehele maand gezien daalden de elektriciteitsprijzen voor levering in 2024 met ruim vijfentwintig procent. Ook in de elektriciteitsmarkten is zichtbaar dat de toekomstige jaren lager noteren. Leveringsjaar 2025 daalde met bijna vijftien procent.

 

 

 

 

 

 

 

Verwachting komend jaar

Voor de komende maand is de verwachting dat de elektriciteitsprijzen voor de leveringsjaren 2024 en 2025 verder dalen. De weersverwachtingen blijven mild voor een winterperiode en de gasvoorraden bovennormaal gevuld. Zowel Frankrijk als België laten de kerncentrales langer open wat voor meer productie zorgt en de elektriciteitsprijzen verder omlaag drukt. De inflatie daalt voorlopig met de dalingen op de energiemarkten mee. De energieprijzen kunnen uiteindelijk door een aanbodoverschot normaliseren, net als het inflatiecijfer zelf. Het algehele prijsniveau kan zonder een langdurige periode van economische krimp niet zondermeer teruglopen. Tot op heden heeft men een economische recessie nog weten te voorkomen.

EE Care helpt graag met alle energievraagstukken. Neem gerust contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.