Strategische inkoop van energie

Iedere drie jaar houdt EE Care twee aanbestedingen voor alle deelnemers uit het energiecollectief, namelijk een Europese en een Openbare aanbesteding. De Europese aanbesteding wordt voor aanbestedingsplichtige deelnemers uitgevoerd op basis van de Europese richtlijnen en de Openbare aanbesteding wordt middels een onafhankelijke openbare procedure uitgevoerd waaraan eveneens alle energieleveranciers mee kunnen doen. De deelnemers kunnen op voorhand voor de toekomstige jaren aangeven aan welke aanbesteding zij willen deelnemen. Maar ook na de aanbestedingen kunnen klanten nog instromen. Het doel van de aanbestedingen is een interessant en gedegen pakket van voorwaarden en scherpe opslagen voor de deelnemers te contracteren met de meest geschikte leverancier, zodat men zeker is van een professionele en probleemloze energielevering.

De opbouw van het leveringstarief

Figuur 1: Opbouw leveringstarief

De prijs die u voor energie betaalt bestaat, los van de belastingen, uit diverse onderdelen. Zo bepalen de opslag van de leverancier, de marktprijs en de bemiddelingsvergoeding van EE Care het leveringstarief (zie figuur 1).

Zoals in figuur 1 te zien is heeft de marktprijs, met 80 tot 95 procent, de grootste impact in het leveringstarief. De marktprijs fluctueert net als de olieprijs of de aandelenmarkten continu. Vanzelfsprekend heeft daarom het moment van inkopen de meeste invloed op het leveringstarief dat u betaalt. EE Care heeft hiervoor een inkoopstrategie ontwikkeld.

De inkoopstrategie van EE Care

Met een uitgekiende en goed overlegde inkoopstrategie wordt na de aanbesteding de marktprijs vastgezet, waarmee grote risico’s worden vermeden en gespreid. Dit doet EE Care met de volgende parameters:

  • Doel inkoopstrategie: Een besparing van 2 tot 5% onder de gemiddelde marktprijs van de inkoopperiode te realiseren.
  • Voldoende tijd: De inkoopstrategie is ingericht om over een inkoopperiode van twee jaar de marktprijs vast te zetten.
  • Gespreid inkopen: Door de omvang van het collectief is het groot genoeg om in delen, over de periode van twee jaar, de marktprijs vast te zetten. Zo wordt er geprofiteerd van de dalingen in de markt en worden risico’s bij stijgingen afgedekt.

Met deze parameters hebben de deelnemers zekerheid met risicospreiding om een zo laag mogelijke leveringsprijs aan de energieleverancier te betalen. Hieronder in figuur 2 de inkoopmomenten zoals uitgevoerd voor de levering van elektriciteit in 2021

  • Ruime mogelijkheden voor kosteloos toevoegen en afstoten: Van locaties door fusies, groei of afslanking van de organisatie.
  • Kosteloze verduurzaming elektriciteit: 20% van de jaarafname (Europese doelstelling in 2020). Vanaf 2024 is dit percentage 30%

  • Vast serviceteam: Directe communicatie met de energiepartijen.
  • 30 dagen betalingstermijn: Van de leveringsfactuur.
  • Scherpe opslagen: Door gunstig collectief afnameprofiel.
  • Gunstig leveringstarief: Door het strategisch spreiden van de inkoopmomenten en daardoor het risico te minimaliseren.

Figuur 2: Inkoopmomenten elektriciteit volgens inkoopstrategie voor 2021

Inkoopresultaten

De jarenlange ervaring op het gebied van energie-inkoop heeft ook de laatste jaren mooie inkoopresultaten opgeleverd. Hiernaast zijn in tabel 1 de inkoopresultaten weergegeven. De besparingen van de deelnemers uit de collectieve basisgroep zijn te zien in percentages. Ten opzichte van de gemiddelde marktprijs over de inkoopperiode van twee jaar en weergegeven van de voorgaande drie jaren en het huidige leveringsjaar.

Energiesoort20212020201920182017
Elektriciteit-6,3%-3,4%-9,1%-11,1%-6,8%
Gas kleinverbruik-1,7%-7,7%-10,0%-10,0%-5,4%
Gas grootverbruik-3,5%-7,1%-8,7%-9,5%-5,1%

Tabel 1: Inkoopresultaten 2017-2021 (ten opzichte van de gemiddelde marktprijs)