Grootzakelijk energiemanagement

  • Energiebesparing door monitoring inclusief energieadvies
  • 40% korting op de meetdienst van gas en elektriciteit
  • Toegang tot uw persoonlijke “Mijn EE Care”
  • Een goede energieprijs dankzij de strategische energie-inkoop van EE Care
grootzakelijk

Voor grootzakelijk adviseren wij een uitgebreider pakket, zodat u totaal ontzorgd wordt op energiegebied en door de hogere energiekosten verdient dit pakket zichzelf ruimschoots terug. We starten met het in beeld brengen van uw energiegebruik, op basis hiervan wordt voordelig voor u de benodigde energie ingekocht en de overige energiezaken worden goed administratief beheerd.

Meetdata, monitoring en advies
EE Care heeft als doel alle meters digitaal te maken, dit bespaart u als klant niet alleen tijd maar is voor ons de basis voor verdere besparingen. De grootverbruik elektriciteit- en gasmeters worden gratis digitaal gemaakt en u ontvangt ook nog een hoge korting op de meetdienst via EE Care. Naast de energiebesparing die daardoor gerealiseerd wordt kunnen wij u optimaal ontzorgen op energiegebied. Toch wordt u continu op de hoogte gehouden via uw persoonlijke pagina “Mijn EE Care”, waar relevante informatie inzichtelijk wordt gemaakt om u als klant optimaal van dienst te kunnen zijn.

Inkoop
Er wordt een lage energieprijs gerealiseerd door deel te nemen aan het EE Care collectief. Doordat wij op meerdere gunstige momenten inkopen en bij een lage prijs meer volume inkopen, bent u verzekerd van constante lage energieprijs met de laagste opslag van de leverancier. Indien uw volume voor elektriciteit of gas groot genoeg is kunnen we in overleg een eigen inkoopstrategie ontwikkelingen, die wij vervolgens voor u uitvoeren. Op deze manier bent u er een minimale hoeveelheid tijd aan kwijt maar heeft u toch direct grip op uw energiekosten. Meer info

Factuurcontrole
Aangezien de prijzen, contracten en de verbruiken bij ons bekend zijn, kunnen wij zeer nauwkeurig uw facturen controleren. Op deze manier weet u zeker dat u ook daadwerkelijk wordt afgerekend tegen de afgesproken prijzen en u dus nooit teveel betaalt!

Samengevat bevat dit pakket voor grootzakelijk de volgende diensten:

Meetdata, monitoring en advies
– Digitaliseren meters inclusief 40% korting meetdienst bij grootzakelijk
– Besparingen op uw energiegebruik, door onnodig verbruik tegen te gaan
– Managementinformatie met een meerjarenoverzicht en evaluatie
– Informatie over sectorgetallen en een energiebenchmark
– Toegang tot “Mijn EE Care” met persoonlijke informatie

Inkoop
– De laagste prijzen voor uw stroom en gas d.m.v. collectieve aanbesteding
– 20% gratis groene stroom
– Doorgeven van naamswijzigingen/mutaties bij de energiepartijen
– Zorgen voor in- en uithuizigen van locaties bij energiepartijen

Factuurcontrole
– Nauwkeurige controle zodat u nooit te veel betaalt
–  Indien u onterecht teveel betaalt laten we dit direct corrigeren, zonder dat het u tijd kost.

Alle pakketten van EE Care worden afgenomen tegen een vast bedrag per maand, zodat u ook hier geen onverwachte kosten heeft.

Inkoop
De kosten voor de inkoop worden middels een transparante bemiddelingsvergoeding direct verwerkt op uw energiefactuur, deze is op te vragen bij EE Care. Doordat wij de marge van de leverancier verlagen, verdienen wij onze kosten direct terug.

Diensten
Voor het inzichtelijk maken van uw energiegebruik, het geven van energiebesparende adviezen en het controleren van de facturen vragen wij een maandelijkse vergoeding per aansluiting. Bijkomend voordeel is dat er geen standen meer opgenomen hoeven te worden en zowel de begroting als de prognose op “Mijn EE Care” altijd actueel is. Als manager/energiecoördinator beschikt u op deze manier altijd over de juiste informatie, beschikbaar op het moment dat u het nodig heeft. Daarnaast krijgt u een vast contactpersoon binnen EE Care voor al uw vragen, dit bespaart u tijd en wij willen graag weten wat er speelt bij u als klant.

Besparingsvoorbeelden voor grootzakelijk kunnen erg verschillend zijn, al geldt altijd dat het besparingspotentieel hoog is door de vaak hogere energiekosten. Zowel op inkoop, factuurcontrole als op energiebesparing is een besparing van 2-5% zeer reëel, waardoor de totale besparing kan oplopen tot jaarlijks 6-15%.

Inkoop
Om een eerlijke vergelijking te maken vergelijken wij ons met de gemiddelde marktprijs over de periode waarin wordt ingekocht, omdat het moment van inkopen erg bepalend is voor de prijs. Door de lagere opslag van het collectief en door strategisch in te kopen wordt de besparing gerealiseerd.

Factuurcontrole
Voor grootzakelijk geldt dat het belangrijk is om de relatief hoge energiekosten goed te controleren, zodat niet te veel betaald wordt. Daarnaast zien wij in de praktijk dat het goed is om te controleren of de doorgevoerde besparingen ook correct worden verwerkt op de energiefactuur, op deze manier kunnen we de besparing namelijk garanderen en ingrijpen indien nodig.

Monitoring
Hier zijn diverse besparingen mogelijk, onderstaand enkele voorbeelden:
– Bewaken van de contractwaarde en indien nodig verlagen
– Onnodig nacht- en weekendverbruik tegen gaan
– Regelingen van de verwarming controlen a.d.h.v. het gasverbruik te analyseren
– Onnodige pieken in het verbruik voorkomen door de oorzaak te achterhalen

Direct aanvragen of meer informatie

Wilt u E-energy direct aanvragen, klik dan hier. Het aanvragen kost u slechts 2 minuten en u kunt morgen al genieten van groene stroom. Wilt u meer informatie over E-Energy of andere diensten? Bel dan direct ons sales team via 088 -33 22 777

Zij gingen u voor: