Deel 2: Duurzaamheid in maatschappelijk vastgoed, een voorbeeldfunctie in het onderwijs?

Gepubliceerd: 2 oktober 2023

Duurzaamheid in Onderwijs uitgedragen

In het Onderwijs is het begrip duurzaamheid ook belangrijk als het gaat om voorbeeldfunctie en een stuk educatie naar de leerlingen en wordt daarmee door veel docenten uitgedragen aan de leerlingen. Bij het bouwen van nieuwe scholen is vaak ook de gemeente betrokken en de gemeenten zijn bezig om de energietransitie te bevorderen binnen haar gemeentegrenzen op basis van het klimaatakkoord van de nationale overheid. Bij nieuwe scholen wordt direct een gasloos gebouw neergezet en een hoge graad aan energiebesparing zodat een bijna energieneutraal gebouw (BENG) mogelijk is.


Duurzame ‘all electric’ en BENG, die is verzorgd door Prooleiden en SCOL + Kwintijn en De Tweemaster als scholen.

Klanten van EE Care aan het woord

Bij scholengemeenschap SCOL is men al jarenlang bezig met verduurzaming en wordt ook nu weer plannen een aantal schoolgebouwen volledig te strippen. Ook hier wordt gekeken naar de nieuwe openstelling van de Dumava regeling.

Een mooi moment om aan een aantal van onze klanten te vragen naar de vorderingen met deze duurzame ambities. In dit artikel deel 2 is Huib Bulthuis, beleidsadviseur huisvesting stichting SCOL, aan het woord.

“Waar liggen de kansen en wat zijn de drempels binnen jouw organisatie?”

Huib: “SCOL heeft een grote opgave om veel van haar schoolgebouwen te verbeteren of te vernieuwen. Het gebouwenbestand past in het landelijke beeld waarvan ca. 50% 50 jaar is of ouder en moet hoog nodig verbeterd worden. Om een aantal redenen:

  • Aanpassen aan de duurzaamheidsdoelstellingen gasloos en (bijna) energieneutraal
  • Zorgen voor een gezond binnenklimaat voor leerlingen en medewerkers
  • Zorgen voor een gebouw waarin het hedendaagse onderwijs gegeven kan worden”

“Nieuwbouw en ook grootschalige renovatie van schoolgebouwen moeten door de gemeente betaald worden. Scholen krijgen daarvoor zelf geen geld van het rijk. De schoolbesturen en de gemeenten stellen hiertoe samen plannen op. Dat kost samen met de zoektocht naar voldoende geld veel tijd. Er gebeurt veel maar de achterstand is groot. Lastig is ook dat gemeenten te weinig geld krijgen van het rijk, zodat de beschikbare middelen bepalend zijn voor het realiseren van de doelstellingen. Ook de uitvoering van projecten vraagt veel tijd door toenemende regelgeving, zeker in binnenstedelijk gebied.”

“Noem eens een voorbeeld van een belangrijke duurzame toepassing bij jullie?”

Huib: “Ons uitgangspunt voor ieder groot project is gasloos, energieneutraal en een WKO installatie met bodemlussen. In onze VMBO locatie Leystede wordt daarnaast regenwater gebruikt voor het spoelen van de toiletten. Hier zijn alle installaties ook prominent zichtbaar en deels bedienbaar voor de leerlingen als voorbeeld van hoe zij het in de toekomst moeten gaan maken.”

“Voor welke toepassing en locatie is DUMAVA aangevraagd?”

Huib: “Nog niet aangevraagd, maar voor de komende grootschalige renovaties van drie monumentale gebouwen gaan we dat zeker doen.”

“Is de DUMAVA subsidie voor jouw organisatie doorslaggevend?”

Huib: “Voor nieuwbouw niet per se, want in principe betaalt de gemeente die. Voor renovatie en ook voor binnenklimaatprojecten die wij zelf moeten betalen is subsidie cruciaal. Zonder subsidie zijn deze eigenlijk niet betaalbaar zonder te veel gevolgen voor het onderwijs.”

“Wat is de rol van EE Care hierin?”

Huib: “EE Care is voor ons een belangrijke partner die een grote rol speelt in alle energievraagstukken en bijvoorbeeld ook de rapportage over verplichte besparingsmaatregelen.”

“Is de doelstelling 55% CO2 reductie in 2030 een haalbare kaart?”

Huib: “Met de eerder geschetste problematiek van financiering en uitvoeringsproblemen verwacht ik niet dat dit haalbaar is.”

“En klimaatneutraal in 2050?”

Huib: “Zonder aanpassing van de budgetten zeker niet.”

Huib Bulthuis, beleidsadviseur huisvesting stichting SCOL