December: “Krapte van aanbod op de EU energiemarkt zorgt voor touwtrekken”

Gepubliceerd: 8 december 2021

Gas

Analyse afgelopen maand

Het ontgaat vrijwel niemand meer. Europa zit in een energiecrisis. De huidige gasmarkten staan onder hoogspanning door mogelijke aanbodkrapte in de komende wintermaanden. Daar waar vorige maand de verwachting was dat de toezegging van Rusland om meer gas te leveren aan Europa het startschot was van meer gasleveringen richting Europa, bleek het tegenovergesteld uit te spelen.

Om met de actualiteit te beginnen werd op 7 december bekend dat de Verenigde Staten politieke druk op Duitsland uitoefent om de levering via de Nord Stream 2 pijpleiding uit te stellen. Dit om onderhandelingsruimte te creëren en ervoor te zorgen dat Rusland de militaire operatie aan de grens met Oekraïne stopt. Los van het feit dat dit de VS goed uitkomt om tegen hogere prijzen gas aan Europa te kunnen leveren, zorgt dit juist voor een langer aanhoudende aanbodkrapte op de Europese gasmarkt. Europa kan de afhankelijkheid van buitenlands gas niet meer ontkennen. Het heeft de leveringszekerheid onderschat. De problematiek lijkt door deze factoren nog ver verwijderd van een oplossing.

De gasprijzen voor levering in 2022 en 2023 zijn over de afgelopen maand gezien opnieuw op het historisch hoogste niveau beland. Een stijging van veertig procent voor levering in het jaar 2022. Leveringsjaar 2023 ruim vijfentwintig procent hoger. De marktprijs voor levering in 2022 noteert tegen de 65 eurocent per kubieke meter gas. Voor levering in het jaar 2023 noteert deze momenteel rond de 38 eurocent.

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

Ondanks dat de kans om de komende winter in de kou te komen te staan klein is, ziet het er naar uit dat er de komende maand niet snel een oplossing komt voor de aanbodkrapte op de gasmarkt. Het politieke schaakspel dat gespeeld wordt tussen de grootmachten VS, Rusland en Europa lijkt nog maar net begonnen. De situatie is onzeker en de gasprijs zal naar verwachting komende maand blijvend hoog noteren. De aanbodkrapte zal hoogstwaarschijnlijk de gehele winterperiode aanhouden.

Elektra

Analyse afgelopen maand

De hoge energieprijzen hebben impact op de bestedingen van bedrijven en consumenten. De uitgaven van bedrijven aan energiekosten kunnen niet aan andere zaken besteed worden, tenzij bedrijven hun verkoopprijzen verhogen. Hogere energiekosten vanwege de aanbodkrapte en haperende productieketens vanwege de lockdowns zijn gezamenlijk een giftige cocktail om de koopkracht van bedrijven en consumenten omlaag te drukken. Begin december kwam de media met berichtgeving dat de inflatie in Nederland het hoogste niveau heeft bereikt in 30 jaar tijd. In het zogeheten inflatiemandje speelt de energieprijs een grote rol waardoor de pijn van de hoge energieprijzen over de brede linie gevoeld wordt. Bedrijven verhogen simpelweg hun verkoopprijzen wat op haar beurt de inflatie verder opdrijft. Kortom het is cruciaal dat het aanbod van energie binnen beperkte termijn wordt opgevoerd. De elektriciteitsprijzen vonden de weg omhoog niet alleen door de hoge gasprijzen.

Doordat er naar alternatieven gezocht wordt is ook de elektriciteitsproductie met kolen in trek. Door de hogere uitstoot van kolencentrales is de vraag naar emissierechten groter en noteert de CO2-prijs record na record. Sinds begin november is de CO2-prijs met bijna zestig procent gestegen tot ruim 85 euro per ton uitstoot.

De prijsniveaus van de elektriciteitsmarkten zijn in de afgelopen maand sterk gestegen. De elektriciteitsprijzen voor leveringsjaar 2022 met ruim veertig procent en met bijna dertig procent voor leveringsjaar 2023. Het prijsniveau voor levering in 2022 is nu bijna 20 eurocent per kWh in het hoogtarief en 15 eurocent per kWh in het laagtarief.

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

Economen verwachten dat de hoge inflatie van voorbijgaande aard is. De oorzaak van de hoge inflatie ligt met name in de verstoringen in de productieketens en in de krapte op de energiemarkt. De vraag die daarbij rijst is op welke termijn de prijsniveaus van energie zullen gaan dalen. Daarover zijn de meningen uiteenlopend van enkele maanden tot enkele jaren. De verwachting dat het tenminste de komende winterperiode zal duren is aannemelijk. Met de huidige informatie blijft het onzeker en daarom nuttig om de situatie aan te kijken en eventueel voor een korte periode een overeenkomst te sluiten. Dan kan na de winterperiode, wanneer mogelijk de rust terugkeert, de inkoop voor een langere periode opnieuw bekeken worden. Daarmee behoudt u de flexibiliteit.

Vragen over uw energiesituatie? EE Care helpt u graag met uw vraagstukken. Neem contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.