Maart 2022: “De (energie)prijs die betaald wordt voor de vrijheid”

Gepubliceerd: 1 maart 2022

Gas 

Analyse afgelopen maand

De Russische inval in Oekraïne heeft de wereldvrede op het spel gezet. Het op voorhand meest onwaarschijnlijke scenario speelt zich af. Het menselijk leed in Oekraïne is enorm. De golf van onzekerheid die nu over de wereld en Europa in het bijzonder heen rolt heeft onvoorziene gevolgen. De consequenties van de Russische invasie zijn sancties op verschillende vlakken vanuit Westerse landen. Deze sancties hebben indirect gevolgen voor juist de landen die de sancties hebben opgelegd aan Rusland. De afhankelijkheid van Russische grondstoffen, waaronder aardgas, heeft Europa in een benauwde positie gebracht om aan de vraag te voldoen.

De zoektocht naar alternatieven is eind februari in stroomversnelling geraakt, met reduceren van de afhankelijkheid van Russisch gas als doel. Aan de aanbodzijde is de laatste strohalm de productie van gas in Nederland opvoeren. Maar dit ligt in Nederland politiek gevoelig. Zoals in voorgaande nieuwsbrief geschreven is de aanvoer van LNG (vloeibaar gas) uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten sterk toegenomen. Hier is het maximum bereikt. De LNG-terminals waar het vloeibaar gas wordt geïmporteerd zitten vol. Daarnaast is de maximale importcapaciteit van gas uit Noorwegen benut.

De gasprijzen op de korte termijn schoten fors omhoog. De termijnmarkten voor de toekomstige leveringsjaren werden meetrokken in de opwaartse beweging. Leveringsjaar 2023 noteerde over de maand februari gezien een stijging van twaalf procent en levering in 2024 een stijging van veertien procent.

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

Een oplossing in het conflict in Oekraïne lijkt ver weg. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat het meest onwaarschijnlijke scenario werkelijkheid wordt. Desondanks is de verwachting dat de gasprijzen op hoog niveau zullen blijven door zorgen om de toekomstige leveringszekerheid. Hoe langer de onrust aanhoudt, hoe hoger ook de termijnprijzen voor levering in 2023 en 2024 zullen klimmen. De menselijke pijn in Oekraïne is ongekend groot. De financiële pijn wordt voor steeds meer Europese bedrijven en consumenten voelbaar. Het is vooralsnog de verwachting dat tot na de volgende winterperiode de gasprijzen hoog blijven. Het heft in eigen hand nemen is een oplossing om de hogere kosten te beperken. Denk hierbij aan het reduceren van gasverbruik door regelingen aan te passen, verwarming lager te zetten of verduurzamingsmaatregelen te treffen.

 

Elektra

Analyse afgelopen maand

De hoge productie van windenergie van de voorgaande weken en zonneproductie van de afgelopen dagen vallen in het niet bij de dreigende tekorten voor de met gas opgewekte elektriciteitsproductie. Ieder alternatief wordt heroverwogen om de afhankelijkheid van het Russische gas te verminderen. Kerncentrales in buurlanden zoals Duitsland en België lijken naar alle waarschijnlijkheid heropend te worden. Daar waar de prijs voor het uitstoten van emissierechten voorgaande maanden record op record noteerde, is in de afgelopen dagen de CO2-prijs met ongeveer 25 procent gedaald tot onder de 75 euro per ton uitstoot. Dit drukte de stijgingen van de elektriciteitsprijzen nog enigszins.

De elektriciteitsprijzen bewogen in februari opnieuw in de stijgende trend verder omhoog. Ruim vier procent hoger voor levering van elektriciteit in 2023 en in 2024.

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

Het marktsentiment is momenteel bepalend voor de forse uitslagen in de dagelijkse ontwikkelingen. Onzekerheid overheerst. Ondanks deze onzekerheid worden de elektriciteitsmarkten ook gestuurd door de ontwikkelingen op alternatieve grondstofmarkten zoals kolen-, kern- en hernieuwbare energie. Het aanpassen van de energievoorziening is een lang proces. Daarom blijft voor elektriciteit eveneens de verwachting dat de komende maand de hoge niveaus behouden blijven en de stijgende trend een vervolg krijgt.

EE Care helpt u graag met uw energievraagstukken. Neem contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.