SCOL gaat voor 100% digitaal!

Vanuit een bestuurlijke fusie van Bonaventura College, het Katholiek en Protestant- Christelijk basisonderwijs in Leiden en Visser ’t Hooft Lyceum is SCOL ontstaan met 7 VO locaties en  16 basisscholen. Voor al deze schoollocaties worden het energiegebruik en de -kosten beheerd door EE Care in een goede samenwerking met Huib Bulthuis, beleidsadviseur huisvesting van SCOL. Met een kostenpost van ruim 6 ton aan energiekosten is energie een belangrijke post binnen SCOL en is energiebeheer geen overbodige luxe. Dat is ook de reden dat EE Care alle energiezaken voor SCOL beheert, van inkoop t/m energie-advies. En daar hoort ook bij het digitaal uitlezen van de energiemeters en online inzichtelijk maken van het energiegebruik. Adviseur Koos Burgmeijer van EE Care in gesprek met Huib Bulthuis van SCOL.

“Het digitaal uitlezen van de energiemeters is voor SCOL erg prettig. Het scheelt tijd voor opnames en het geeft veel inzicht in mogelijke energieverspilling en vormen de basis voor een goede prognose van het energiegebruik en -kosten in het lopende jaar.”

De laatste te plaatsen slimme meter

Binnenkort wordt de laatste analoge gasmeter slim gemaakt en daarmee wordt SCOL 100% digitaal als het gaat om energiebeheer. Voor een Scholengemeenschap waarbij kennisontwikkeling heel belangrijk is en waarbij de leerlingen van het VMBO ook daadwerkelijk aan de slag gaan met nieuwe technieken is het slim worden van het energiebeheer een extra stimulans. Nu kan ook het energiegebruik op school voor de leerlingen inzichtelijk worden en daarmee kunnen de leerlingen ook meer gevoel krijgen bij wat er gebruikt wordt op een school. En met name ook in de tijd dat er weinig of geen mensen zijn op school. In de vakanties bijvoorbeeld, wanneer de ventilatoren per ongeluk nog staan te draaien, de frisdrankkoelers en de kopieermachines. Dit inzicht op school heeft ook een educatief effect voor het energiegebruik thuis en wat te denken van de reductie van CO2 emissie.

Duurzaamheid

Ook de duurzaamheid heeft SCOL hoog in het vaandel. Zo getuige de nieuwe school Leystede aan de Van Swietenstraat in Leiden. Een energieneutraal schoolgebouw en tevens gasloos. Warmte uit de grond via gesloten systemen en met een hoge isolatiegraad van het gebouw. Het dak wordt gesierd door zonnepanelen en voor de educatie worden ook een 3-tal kleine windmolens geplaatst.

“Bij de Leystede wordt praktijkonderwijs gegeven in kleine klassen, waarbij de techniek van het gebouw voor de kinderen een mooi deel van lessen in de praktijk vormen.”

De school Leystede is zeer actief in de vertaling van de duurzaamheid van het gebouw naar een praktische invulling voor het onderwijs. Er is van alles zichtbaar gemaakt rond de installatietechniek in het gebouw. De school wil verder gaan door lessen te laten ontwikkelen rond zes Global Goals

  • Schone energie
  • Milieuvraagstukken
  • Goed met geld
  • Beter benutten
  • Gezonde bron
  • Gezond en happy

In de school zijn allerlei QR-codes te vinden die leerlingen verwijzen naar achtergrondinformatie. Er wordt nu zelfs gewerkt aan een app om punten te verdienen voor de zes Global Goals.

Ook worden er veel zonnepanelen geplaatst op beschikbare daken van andere locaties. Thans zijn 4 locaties voorzien van zonnepanelen, maar er zijn er ondertussen meer gepland. Middels de duurzame inkoop van energie door EE Care wordt vanaf 2024 minimaal 30% ingekocht vanuit EU windmolens. De terug geleverde elektriciteit door de eigen zonnepanelen wordt weer terug gekocht via Garanties van Oorsprong van EE Care. Zodoende komt het percentage duurzame inkoop ruim boven de 30% uit. En daarmee loopt SCOL vooruit op de NL en EU doelstellingen voor 2030.

Toekomst

In de toekomst zal energiebeheer en duurzaamheid een belangrijke rol blijven spelen. Oude schoolgebouwen worden opgeknapt en verduurzaamd. Of het gebouw wordt binnen een aantal jaren gesloopt en nieuw gebouwd. Dat is het ultieme moment om te verduurzamen. In alle gebouwen zal moeten worden gemonitord, want energieverspilling ligt altijd op de loer.

“Bij nieuwbouw wordt ingezet op een energieneutraal gebouw ook al is volgens de wetgeving Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) nu nog voldoende. Wij kijken dus zeker naar de toekomst!”