Stedelijk Gymnasium Leiden plaatst ruim 1000 zonnepanelen

Afgelopen maanden heeft het Stedelijk Gymnasium Leiden mooie stappen gezet in het verduurzamen van de twee panden van het Stedelijk Gymnasium Leiden; zowel Athena op de Fruinlaan als Socrates op de Nieuwe Marnixstraat hebben optimaal gebruik gemaakt van het beschikbare dakoppervlak.

“Bij de plannen voor het uitbreiden van het monumentale pand in de Burgemeesterswijk hebben we direct bekeken welke mogelijkheden de overige daken hebben om zelf energie op te wekken. Uiteindelijk bleek er ruimte voor 364 zonnepanelen” aldus Edwin van der Hout, hoofd facilitaire dienst van het Stedelijk Gymnasium. Vincent Varkevisser van Schoonderbeek installatie techniek geeft aan dat hiermee tevens de elektriciteit aansluiting maximaal wordt belast.

Met deze 364 panelen wordt jaarlijks 120.000 kWh opgewekt, wat goed is voor ruim 50% van het jaarverbruik.

In Leiden-Noord zijn op Socrates 646 zonnepanelen geplaatst. Hierdoor is het platte dak volledig benut. “Deze installatie wekt jaarlijks ruim 75% van het totale elektriciteit verbruik op, in totaal ruim 215.000 kWh” geeft Michael van Gerven van Solar Compleet uit Noordwijk aan.

Energie intermediair EE Care heeft het zonnepanelen traject begeleid en alle partijen samen gebracht om tot realisatie te komen. Na een intensieve samenwerking is het traject afgerond en kan het Stedelijk gymnasium direct de zelf opgewekte stroom gebruiken. Iets waar ze zeer trots op zijn!