Moolenaar op reis naar een zeer duurzaam bedrijf!

Betrokken

De aandeelhouders zijn de duurzame weg ingeslagen maar ook de werknemers zijn betrokken en komen met ideeën om er mee aan de slag te gaan. “Het management communiceert met de werknemers hierover en laat hen meedenken” vertelt Ian Rasmussen. Financieel directeur Nanne Batenburg en Algemeen directeur Fred Moolenaar zijn ook zeer betrokken in dit streven. De afval problematiek is zeker een item, maar ook de manieren om energie te besparen in het bedrijfsproces en op de werkvloer is iets waar juist ook de werknemers bij betrokken zijn. En ook betrokken worden door het management. Immers op de werkvloer moet het gaan leven, want als er pauze is kunnen de werknemers zelf het licht uit doen en de machines uit zetten. Als dat besef er is, is er een goede stap gemaakt naar een duurzaam bedrijf.

In EE Care hebben wij een partner gevonden en niet een leverancier. Een adviseur die een onafhankelijk advies durft te geven en meedenkt

CO2 Footprint

EE Care begeleid Moolenaar al jaren op deze reis en brengt het energiegebruik constant online in beeld evenals de CO2 footprint. De verwachting is dat de opname van elektriciteit uit het elektriciteitsnet eind 2020 is gedaald met 35% ten opzichte van het jaar 2015. En daarmee komt ook de CO2 footprint van het energiegebruik op een lager niveau. Kortom Moolenaar is goed bezig om het energiegebruik omlaag te brengen, heeft inzicht in het dagelijkse gebruik en bouwt aan een duurzame opwekking van de benodigde energie. Er zijn immers sinds begin dit jaar 2400 zonnepanelen geplaatst die ruim 700.000 kWh aan elektriciteit opwekken. Deze hoeveelheid is goed om ruim 200 gezinnen te voorzien van elektriciteit in een jaar. Er wordt dus een mooie bijdrage geleverd aan de Planet.

35% besparing

De verwachting is dat het elektragebruik, dat nog wordt afgenomen van het elektriciteitsnet, daalt van naar 1,93 miljoen kWh in 2015 naar 1,27 miljoen kWh in 2020. Zo bereiken we de besparing van de eerder genoemde 35%! Daarnaast wordt ook nog 0,2 miljoen kWh terug geleverd aan het net van opgewekte elektriciteit met name in het voorjaar, als Moolenaar minder gebruikt.

Energiebesparende maatregelen

In 2017 heeft Moolenaar de opdracht aan EE Care gegeven alle mogelijke energiebesparende maatregelen in beeld te brengen en te rapporteren in een EED rapportage, die door de overheid ook wordt vereist. In 2019 is ook voldaan aan de Informatieplicht energiebesparing geëist door de overheid. Hierin staan maatregelen genoemd die zich direct terugverdienen en binnen 5 jaar. Zo heeft Moolenaar gewerkt aan het uitschakelen van apparatuur en verlichting buiten de gebruikstijden en werktijden van werknemers. Maar er is ook geïnvesteerd in LED verlichting zowel in de productiehallen als bij de kantoren. De investering in zonne-energie is daar in 2020 aan toegevoegd met een langere terugverdientijd dan de eerder genoemde 5 jaar. Dat is dan ook een investering om een bijdrage te leveren aan het milieu en duurzaamheid. En daarmee voldoet Moolenaar ook aan het Profit beginsel, waarbij wordt geïnvesteerd voor het milieu en niet alleen voor de winst.

Interview

Kijk hier het interview van Ian Rasmussen en Koos Burgmeijer over de verduurzaming van Moolenaar door de jaren heen!