De Raad Groep, een bedrijf met vele disciplines!

“De Raad is betrokken bij de complete levenscyclus van een gebouwd object: Van ontwikkeling tot bouw en vervolgens  het beheer.”

De diversiteit aan disciplines binnen de verschillende bedrijfsonderdelen maakt De Raad uniek in Nederland. “De Raad is betrokken bij de complete levenscyclus van een gebouwd object: Van de ontwikkeling naar het bouwen en vervolgens naar beheer.” In gesprek met Karl Riesebosch, verantwoordelijk voor De Raad Vastgoed, wordt duidelijk dat het Katwijkse bedrijf iets bijzonders heeft. Van een eenmans directie gegroeid naar een directie bestaande uit vier man, met de visie op de toekomst gericht. Hierin staan duurzaamheid maar ook economische waarde centraal. Zo wordt nu ook steeds meer gekeken naar de keuze van materialen en de energievoorziening met het oog op een duurzame toekomst.

“De Raad is een bedrijf met naast een economische ook een duurzame grondslag”

Met de verschillende bedrijfsonderdelen is De Raad in staat om meerdere disciplines onder te brengen met deze duurzame blik naar voren. Zo is in 2006 Enera ontstaan bij een ontwikkelingsproject van een gasloze woonwijk in Nieuw-Vennep. In die tijd een vooruitstrevend project wat ondernemer Paul Brandjes heeft aangedurfd. We mogen toch wel stellen dat mede door Paul Brandjes De Raad van een bedrijf met een verdienmodel op economische gronden steeds meer een bedrijf is met naast een economische ook een duurzame grondslag.

“De samenwerking tussen Bouwontwikkeling, Bouw en Vastgoed is een kracht van de organisatie”

In gesprek met Karl wordt duidelijk dat er bepaalde doelen worden nagestreefd die onder andere te maken hebben met duurzaamheid. Karl licht toe: Het is belangrijk om je bewust te zijn van de footprint die je achterlaat bij de ontwikkeling van een project tot en met het gebruik.” De Raad Groep houdt zich dan ook bezig met duurzaam bouwen, maar ook met het verduurzamen van de bestaande panden. De samenwerking tussen Bouwontwikkeling, Bouw en Vastgoed is hierbij een sterke kracht. Het belang van duurzaamheid wordt gedeeld door de afdelingen en dit zorgt ervoor dat duurzaamheid al bij de ontwikkeling voorop staat en belangrijk blijft tot en met het beheer van het pand. Naast de samenwerking tussen de verschillende afdelingen van onze eigen organisatie, doel ik ook op het belang van samenwerken met andere belanghebbenden, zoals onze huurders, leveranciers en partners. Zo streven we altijd naar een snelle bereikbaarheid bij het beheer van gebouwen,” aldus Karl.

“EE Care kijkt over de schouder mee en is een prettige gesprekspartner voor energiezaken en duurzaamheid”

In gesprek met Tino Leliveld, technisch beheerder bij De Raad, komt de ontwikkeling tot uiting die hij met De Raad heeft meegemaakt de afgelopen 15 jaar dat hij er werkzaam is. Met zijn brede technische kennis op het gebied van Werktuigbouwkunde, Elektro en Installatietechniek is hij zeer betrokken in het traject naar verduurzaming van de panden. Voor EE Care is hij ook een belangrijke contactpersoon als het gaat om overleg over energiebesparing, ‘quick wins’, verspilling, energie en duurzame oplossingen. Samen met de adviseur van EE Care is er door goede data-analyse ongewenst gebruik aan het licht gekomen. Tino noemt ook met name: “Het over de schouder meekijken door een regionale en niet te grote organisatie als EE Care is erg fijn. En bovendien is EE Care een fijne gesprekspartner als het gaat om energie en duurzaamheid. Het online portal is prettig en geeft inzicht in gebruik, kosten en prognoses.

“EE Care is voor De Raad een strategische partner en niet alleen maar een leverancier”

Bij de vraag wat EE Care goed doet en wat nog verbeterd kan worden, noemen beide heren met name als heel positief: de persoonlijke proactieve benadering, de inkoop en het feit dat De Raad met alle vragen terecht kan bij EE Care en dat door de supportafdeling zaken zorgvuldig en goed worden gecheckt en afgehandeld. Bij de inkoop van energie vermeldt Karl nog extra dat het zo prettig is dat er nu een lange termijn strategie is met spreiding van risico’s. Karl ziet EE Care dan ook als een strategische partner en niet alleen maar een leverancier. Een fijn compliment!

“Nog meer mogelijkheden voor dashboard”

Op de vraag wat er nog beter kan, is het even stil. Karl ziet nog mogelijkheden tot verbetering in het dashboard (De Raad specifiek) van EE Care, waarin rapportages met meer voor KPI’s en waarover dan ook regelmatig met het management en EE Care over kan worden gesproken en gestuurd.

“Met strategische partners werken aan doelen van de SDG”

De Raad gaat zich steeds meer richten op de kerntaken en wil samen met strategische partners werken aan de uitvoering van alle specifieke taken en doelen, waarbij de SDG’s van de Verenigde Naties een goede kapstok kunnen zijn. Met een aantal hiervan is De Raad al automatisch bezig, maar zal verder uitbouwen naar doelen die te maken hebben met goede gezondheid, betaalbare duurzame energie, eerlijk werken, duurzame steden etc.