Missie

Een bijdrage leveren aan vermindering van energiekosten bij onze klanten en milieubelasting in het algemeen. EE Care onderschrijft de doelen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Fair Trade en Millennium 2000.

De medewerkers van EE Care werken vooral bij regionale klanten en vanuit een regionaal kantoor. Hiermee kan een grote effectiviteit worden behaald, evenals een snelle bereikbaarheid, waardoor milieubelastende kilometers tot een minimum kunnen worden beperkt.

Visie

Sinds de liberalisering van de Nederlandse energiemarkt in 1999 zijn bedrijven losgelaten in een onoverzichtelijke en complexe vrije energiemarkt. Dit biedt voor kansen zowel bedrijven als particulieren, maar er ontstaat ook in toenemende mate de vraag om deze markt inzichtelijk te maken.

EE Care wil zich blijven ontwikkelen in de energiemarkt en daarmee haar positie versterken in Nederland. Aanvullend willen wij een prominente rol spelen in het bieden van eerlijke informatie in een steeds complexer wordende energiemarkt en fungeren als kennisbank voor alle energievraagstukken.

Daarnaast adviseren we onze klanten graag over de juiste wijzen waarop ze hun duurzaamheidsambities kunnen verwezenlijken.

Kernwaarden

De kernwaarden die EE Care heeft gesteld verwoorden de houding en het handelen van de organisatie. EE Care heeft een viertal kernwaarden: Eerlijkheid, klantvriendelijkheid, kwaliteit en samen(werken).

EE Care wil de energiespecialist van haar klanten zijn met inzicht in hun energiegebruik die op een betrouwbare, transparante en open wijze handelt en communiceert. Dit is ook waar eerlijkheid voor staat bij EE Care. De verantwoordelijkheid voor het milieu (MVO) uit zich in de vermindering van energiegebruik in het algemeen en van fossiele brandstoffen in het bijzonder.

(Klant-)vriendelijkheid is naar voren gehaald omdat persoonlijk contact, ontzorgen en een snelle reactie richting de klant als belangrijk worden gezien. Kwaliteit wordt omvat door de volgende steekwoorden vanuit EE Care: onafhankelijk en deskundig, zorgvuldig, verantwoordelijk en innovatie.

Intern in de organisatie is samen(werken) als speerpunt genomen. Deze kernwaarde vertaalt de belangen die de medewerkers in het team hebben, te weten: behulpzaam, enthousiast, informatie delen en het vormen van een eenheid.