Augustus 2023: “Tegenstrijdige signalen in verwachtingen voor de wereldeconomie”

Gepubliceerd: 4 augustus 2023

Gas

Analyse afgelopen maand

Centrale banken in Europa en de Verenigde Staten de rente opnieuw verhoogd om de economie te controleren. Ondanks zorgen over de economie, toonde Europa een groei van 0,3% in het tweede kwartaal, een klein maar gematigd positief teken. De Chinese economie vertoont een afname in activiteit voor de vierde opeenvolgende maand, wat leidt tot een daling van productie en verkoop. De regering plant investeringen in sectoren zoals elektrisch vervoer, vastgoed en toerisme om groei te stimuleren. Er worden in China, Europa en Amerika maatregelen genomen om economische situaties te beheren en te verbeteren. De prijs van olie is de afgelopen tijd gestegen, maar deze stijging lijkt nu te stagneren. De olieprijs kende een roerig jaar, met een piek van ruim 120 dollar per vat na de inval in Oekraïne, en een daling naar 70 dollar per vat. Tegenstrijdige belangen tussen grote olieproducerende landen zoals Saoedi-Arabië en Rusland, en de wereldwijde economische dip, zorgden voor druk op de prijzen. Spanningen tussen deze landen kunnen het samenwerkingsverband ondermijnen.

De gasvoorraden in Europa zijn voor bijna 90 procent gevuld. Dit is de belangrijkste factor die voorkomt dat de gasprijs stijgt. Daarnaast is de vraag naar gas, vooral vanuit de industrie, aan de lage kant. Dit helpt om de prijzen stabiel te houden. Europa blijft voor veel producenten aantrekkelijke plek voor de export van LNG (vloeibaar gas). Terwijl de leveringsprijs voor gas komende maand ongeveer 30 eurocent per kubieke meter bedraagt, ligt de leveringsprijs voor het jaar 2024 aanzienlijk hoger. Afgelopen maand is de gasprijs voor levering in 2024 met onveranderd gebleven en noteert rond 48 eurocent per kubieke meter. Leveringsjaar 2025 beweegt momenteel rond de 44 eurocent per kuub.

Verwachting komende maand

Voor de komende maanden wordt er een stabiele olieprijs verwacht, met een minimum van 70 dollar per vat, maar politieke gebeurtenissen of economisch herstel kunnen dit veranderen. Hoewel de situatie op de gasmarkt nu comfortabel is, kan dit ook hier snel veranderen. Als er een strenge winter komt of als de industriële vraag toeneemt, zou de vraag naar gas kunnen stijgen, en daarmee ook de prijs. Zolang dit beide niet optreedt, zal de gasprijs zich voornamelijk zijwaarts ontwikkelen.

Elektra

Analyse afgelopen maand

Afgelopen maanden werden significante dalingen zichtbaar in de prijzen van verschillende aan elektriciteit gerelateerde producten. De prijs voor CO2-emissies is met ruim vijf procent gedaald, de prijs van kolen eveneens. Op de spotmarkt (EPEX), waar elektriciteit per uur wordt verhandeld, zijn de prijzen wederom vaker negatief geweest. Dit gebeurt vooral op zondagen. Dit betekent dat er op dat moment meer aanbod was dan vraag, en producenten bereid waren te betalen om hun elektriciteit kwijt te raken. Negatieve elektriciteitsprijzen treden op wanneer het aanbod de vraag overtreft, bijvoorbeeld door sterke wind en zon. In Duitsland en Nederland wordt verwacht dat de uren met negatieve prijzen tegen 2026 verdrievoudigen, mede door investeringen in wind- en zonne-energie. De groei van negatieve prijzen verschuift ook naar de zomermaanden. Hoewel dit de groeiende rol van hernieuwbare elektriciteit aantoont, brengt het ook uitdagingen met zich mee in het beheersen van prijsschommelingen. Toekomstige maatregelen kunnen zijn: verhoogde vraag en de implementatie van batterij- en elektrolysecapaciteit. Tot die tijd zal het afschakelen van productie-installaties kosten kunnen voorkomen om terug te mogen leveren aan het.

De elektriciteitsprijzen bewogen de afgelopen maand zijwaarts. Over de maand juli gezien daalden de elektriciteitsprijzen voor levering in 2024 en 2025 met ongeveer 2 procent.

Verwachting komende maand

De verwachting is dat tot na de zomermaanden de elektriciteitsmarkt voor komende jaren zich zijwaarts blijft bewegen. De winterperiode gaat niet alleen spannend worden of Europa zonder kleerscheuren de warmte kan blijven leveren aan bedrijven en huishoudens, ook economisch is de vraag of de recessie slechts uitgesteld wordt of helemaal voorkomen.

EE Care helpt graag met alle energievraagstukken. Neem gerust contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.