Voor de klant duidelijkheid bieden in het oerwoud van energie aanbiedingen, de belangen behartigen bij de energieleveranciers en op elke energievraag een antwoord geven. Dat zijn de doelstellingen waarmee EE Care 20 jaar geleden begon in de persoon van oprichter Koos Burgmeijer, gesteund door zijn mentor Cor Ruijterman. Anno 2021 is EE Care een begrip in de regio en voor veel klanten een grote steun bij al haar energievraagstukken en gewaardeerde gesprekspartner voor de energie-inkoop.

Duurzaamheid

In de loop der jaren heeft een variatie aan klanten de weg naar EE Care gevonden en is het team uitgegroeid tot een groep van 12 energiespecialisten. Klanten uit vele sectoren gespreid over het gebied Duin- en Bollenstreek en Leidse regio. De aandachtsgebieden zijn nog steeds wel hetzelfde, waarbij het vizier op alle energievraagstukken is gericht. Maar het duurzame aspect wordt steeds belangrijker en de medewerkers van EE Care ontwikkelen zich ook op het gebied van duurzaamheid om zodoende de klanten van advies te kunnen voorzien. De afgelopen jaren heeft EE Care voor honderden ondernemers geadviseerd voor de mogelijkheid van zon op hun bedrijfsdaken. Voor ca. 30.000 zonnepanelen is een productiesubsidie (SDE) aangevraagd bij de overheid, waarvan de helft reeds ook uitgevoerd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ook op maatschappelijk gebied heeft EE Care zich ontwikkeld met aandacht voor People, Planet en Profit. Energie en afvalstromen zijn geminimaliseerd en het digitaal werken is een normaal beeld geworden in de nieuwe kantoortuin van EE Care bij Greenib te Warmond. EE Care draagt haar steentje bij als het gaat om verduurzaming en CO2-reductie door advisering bij haar klanten. Het personeel wordt gestimuleerd meer te bewegen, te sporten en gezonder te leven. Dat alles kan in goede harmonie gaan met een gezond bedrijf.

Het kantoor van EE Care op het Greenib terrein volledig bedekt met zonnepanelen

Doelstellingen

Voor veel klanten van EE Care gaat het vizier op duurzaamheid en CO2-reductie mede omdat de overheid hierin eisen stelt. EE Care heeft van veel trouwe klanten energiedata vanaf 2001 en kan de afgelopen 20 jaar reeds een mooie reductie van energiegebruik en daarmee CO2 zichtbaar maken. Dit jaar worden voor klanten plannen gemaakt in het kader van het klimaatakkoord om in 2030 49% CO2 reductie te gaan halen ten opzichte van 1990 en in 2050 zelfs 95% en gasloos. Mooie uitdagingen voor EE Care om samen met de klanten hier aan te gaan werken.

Energiespecialisten

Zoals gezegd is Koos Burgmeijer in januari 2001 begonnen als eenmansbedrijf met een kleine hoeveelheid klanten. Hiervan is nog steeds een groot deel klant! In de loop der jaren zijn daar uitstekende collega’s bijgekomen en in 2010 is Nick Warmerdam als beoogd mede eigenaar aangetrokken. Op dit moment vormen de aandeelhouders Arjen Verleun, Nick Warmerdam en Koos Burgmeijer het managementteam. Zij werken samen met een groep enthousiaste energiespecialisten voor al de klanten in de regio.

EE Care hoopt nog vele jaren voor haar klanten in de regio energiespecialist te mogen zijn en intermediair voor alle vraagstukken met het vizier op de toekomst waarin duurzaamheid een grote rol speelt!