April 2024: “Ondanks de daling energieprijzen geen lagere energierekening”

Gepubliceerd: 5 april 2024

Gas

Analyse afgelopen maand

Over de afgelopen maand gezien stegen de gasprijzen licht. Toch heerst er relatieve rust op de gasmarkten dankzij gunstig weer en voldoende wind en zon voor de elektriciteitsproductie. Het stookseizoen is officieel achter de rug en Europa’s gasbuffers vullen zich weer na een winter met recordvoorraadniveaus. De gasprijzen hebben een significante daling doorgemaakt sinds januari, met een afname van ongeveer 15%. Deze prijsverlagingen zijn het gevolg van de milde winter, een dalend gemiddeld gasverbruik door bewuster gebruik, gevulde strategische gasopslagen, en de opkomst van alternatieve gasaanvoer vanuit vloeibaar gas (LNG). De positieve ontwikkelingen op gasmarkten staan in contrast met de stijgingen op de oliemarkten en maken de businesscase van alternatieve, duurzame energiebronnen juist minder rendabel. Uitdagingen zoals de sluiting van het Groningenveld en stoppen van Russische gasimport onderstrepen de Nederlandse afhankelijkheid van LNG-importen. De Eerste Kamer stelde de beslissing uit over het definitief sluiten van de Groningse gaskraan, wachtend op meer informatie over leveringszekerheid.

Over de gehele maand maart gezien liep de marktprijs van gas voor leveringsjaar 2025 op tot 30 eurocent per kubieke meter gas. Eenzelfde beeld geldt voor het jaar 2026 tot boven de 28 eurocent per kuub.

Verwachting komende maand

De verwachting is dat de gasprijs de dalende trend hervat, ondanks stijgende Aziatische vraag en recente verstoringen op de korte termijn. Dit wordt mede ondersteund door de goede beschikbaarheid van LNG uit de Verenigde Staten. Ook technische analyse bevestigt het negatieve sentiment op de gasmarkt, waarbij verdere dalingen niet uitgesloten zijn. De Eerste Kamer lijkt voornemens snel te besluiten over de definitieve sluiting van het Groningenveld, ondanks recente ophef en terugblikkend op de eerdere onderschattingen van leveringsrisico’s uit Rusland. Samengevat zal Nederland meer opties open willen houden om de afhankelijkheid te verminderen. Opties zijn nou eenmaal kostbaar, waardoor ondanks de prijsdalingen de totale energierekening niet zomaar zal dalen.

Elektra

Analyse afgelopen maand

Elektriciteitsprijzen volgden de afgelopen maand de stijgende trend van gas-, kolen-, en emissieprijzen. Ondanks de stijging is de impact minder door de toename van zonne- en windenergie in de energiemix en de seizoensgebonden overgang naar meer duurzame maanden. Er is een toename in het aantal uren met negatieve elektriciteitsprijzen. De nationale netbeheerder TenneT moet frequenter schakelen tussen op- en afregelen, wat een uitdaging vormt voor het beheer van de onbalansmarkt. De elektriciteitsproductie is drastisch veranderd. Voorheen zorgden kolen- en gascentrales voor stabiliteit, maar zon- en windenergie, die nu dominant zijn, lenen zich minder goed voor deze taak. Dit maakt passief balanceren risicovoller, waarbij partijen profiteren van de prijsschommelingen. Ook voor energieopslag zoals batterijen.

Batterijen beloven aanzienlijke besparingen en winnen aan populariteit, maar vereisen nauwkeurige aansturing om netcongestie te vermijden en juist bij te dragen aan netstabiliteit. Het is een zoektocht naar een evenwicht tussen individuele voordelen en het algemene belang vanuit het elektriciteitsnet. Er ontstaan verschillende initiatieven en samenwerkingen. Zo heeft netbeheerder Stedin onlangs met een glastuinbouwondernemer flexibele afspraken gemaakt voor het gebruik van de eigen gasgestookte turbine (warmtekrachtkoppeling of WKK). Dit illustreert een praktische benadering om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen, benadrukkend dat gezamenlijke inspanningen van lokale spelers essentieel zijn voor een stabiele energievoorziening.

Elektriciteitsprijzen bleven over de maand maart gezien stabiel. De jaren 2025 en 2026 noteren momenteel 8,0 en 7,7 eurocent per kilowattuur in de piekuren.

Verwachting komende maand

De elektriciteitsmarkt wordt steeds complexer. De verschillen in de elektriciteitsprijzen over de dag kunnen een kans zijn, maar ook een risico. Het belangrijkste is dat er een passende keuze gemaakt wordt voor de individuele situatie. Nu de zonnige maanden aanbreken speelt curtailment, het afschakelen van bijvoorbeeld zonnepanelen, een sleutelrol in het beheersen van overproductie van hernieuwbare elektriciteit. Het inperken van energieopwekking op piekmomenten is noodzakelijk om het elektriciteitsnet in balans te houden, onnodige uitbreidingen van het netwerk én tevens directe kosten door negatieve teruglevertarieven te voorkomen.

Benieuwd naar de toekomstige impact van de energiemarkten op jouw onderneming? EE Care helpt je graag met alle energievraagstukken. Neem gerust contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.