April 2023: “Vraagvernietiging en duurzame opwek drukt energieprijzen omlaag”

Gepubliceerd: 5 april 2023

Gas

 Analyse afgelopen maand

De wereldeconomie kampt met hardnekkige inflatie, waardoor centrale banken de rentes verhogen. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van krediet voor bedrijven en consumenten, wat als een rem op de economie werkt. De gasmarkt is momenteel nog krap en de gasprijzen zijn historisch gezien hoog, ondanks een hoge vullingsgraad van de gasopslagen in Noordwest-Europa. Er is een verschuiving naar vloeibaar gas (LNG) gaande en minder gas uit Rusland via pijpleidingen. Het LNG-aanbod blijft robuust, maar er is zorg over de mogelijke uitval van de aanvoer van gas uit Rusland. De ontwikkeling van de gasprijzen blijft daarom onzeker, en er wordt gesproken over de mogelijke sancties op Russisch LNG.

De gasprijs wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals productie en verschuivingen van productie naar andere delen van de wereld. Het is echter onduidelijk of de lagere gasprijzen in Europa zullen leiden tot een toename in de vraag naar gas. Enkele productiefaciliteiten in Europa zijn permanent gesloten, zoals 6 van de 11 gaslocaties in Groningen. Het kost tijd voordat de verschuivingen in productie zijn opgevangen. De hoge gasprijzen in augustus 2022 waren deels te wijten aan overheden die gasvoorraden versneld aan het inkopen waren. Buffervoorraden hebben geholpen om tekorten te voorkomen en hebben bijgedragen aan de huidige lagere gasprijzen. Het is onduidelijk in welke mate het extra vermogenelopen maand een plotselinge stijging ten opzichte van februari. Levering van gas in het jaar 2024 steeg met ruim vijftien procent tot een gasprijs van 57 eurocent per kubieke meter gas. Het leveringsjaar 2025 noteert momenteel marktprijs van 47 eurocent per kuub.

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

De verwachtingen voor de economische groei in Europa en de wereldeconomie zijn matig, met een hoog risico op afnemende groei of krimp in sommige werelddelen. Er zijn indicatoren die wijzen op een aankomende recessie. China kan een rol kan spelen in het herstel van de wereldeconomie, maar de economische data uit China is niet volledig betrouwbaar. Ondanks de energiecrisis, heeft Europa afgelopen jaar over het algemeen goed doorstaan. Het ziet ernaar uit dat de gasprijzen de komende maanden kunnen dalen vanwege minder temperatuur gerelateerde vraag en extra duurzame opwek. De vraag is waar de bodem komt te liggen vanuit de nieuwe verhoudingen op de gasmarkt.

Elektra

Analyse afgelopen maand

De inzet van kolencentrales in Europa blijft in 2023 op een hoog niveau vanwege de hoge gasprijzen en de omschakeling van gas naar kolen. Hoewel de voorraad kolen in Europa momenteel op recordhoogte is, zijn de kolenprijzen sinds het begin van het jaar met ongeveer twintig procent gedaald. Dit kan leiden tot een overstap naar andere alternatieven, aangezien de kolenprijs historisch gezien ook nog hoog is. In China is er ook beperkte druk op de kolensector, vanwege een lichte daling in de industriële productie, terwijl de groei van zonne-energie en windenergie bijdraagt aan het verminderen van de druk op opwekking van elektriciteit uit fossiele bronnen.

De CO2-prijs is sinds januari sterk gestegen en heeft afgelopen maand voor het eerst de grens van 100 euro per ton aangetikt. Dit wordt deels veroorzaakt door korte termijn effecten zoals bedrijven die CO2-rechten moeten kopen om hun uitstoot te compenseren, maar ook door de positie van speculanten op de markt. Er is een correlatie tussen de CO2-prijs en de financiële markten, maar de markt negeert nog steeds de signalen van prijsdalingen door factoren zoals vraagvernietiging en switch van gas naar kolen.

Over het gehele maand maart gezien stegen de elektriciteitsprijzen voor levering in 2024 en 2025 met ongeveer vijf procent.

 

 

 

 

 

 

 

Verwachting komende maand

De komende maanden zal uitwijzen wat de impact op de elektriciteitsprijzen is van al de extra bijgeplaatste vermogen aan duurzame opwek. Vooral de zonnepanelen hebben een versnelling doorgemaakt in Nederland het afgelopen jaar. Er zullen meer fluctuaties optreden in de marktprijzen tussen de momenten dat de zon schijnt en wanneer dat niet het geval is. Voor komende maand is de verwachting dat de elektriciteitsprijzen voor de leveringsjaren 2024 en 2025 stabiliseren of licht dalen.

EE Care helpt graag met alle energievraagstukken. Neem gerust contact op via sales@eecare.nl of 088-3322777.