Quick scan zon

Gemeente Teylingen biedt ondernemers en instellingen in Teylingen een gratis QuickScan Zon aan. Hierin wordt het potentieel van zonnepanelen berekend en gerapporteerd. Deze QuickScan wordt uitgevoerd door Energy Environment Care en geeft inzicht in de mogelijkheden van zon. Tevens biedt de gemeente Teylingen ondersteuning bij de aanvraag van SDE+ subsidie in oktober 2019. EE Care kan tegen vergoeding invulling geven aan een vervolgonderzoek, aanbesteding en realisatie voor zonnepanelen.

Stap 1

Quick scan zon

  • Intekenen van de panelen
  • Korte financiële analyse
  • Aanvraag SDE+ subsidie

Stap 2

Onderzoek & financiering zon

  • Schouwing op locatie
  • Controle dakconstructie
  • Hoe wordt de bekabeling en omvormer geplaatst

Stap 3

Aanbesteding & realisatie

  • Aanbesteding of offerte vergelijking
  • Begeleiding bij realisatie

De bovenstaande 3 stappen worden uitgevoerd door ons en eventueel onze partners om tot de realisatie te komen van een zonnepanelenproject. Om de mogelijkheden en financiële voordelen in beeld te krijgen biedt EE Care in samenwerking met de gemeente Teylingen gratis stap 1 aan voor ondernemers en instellingen van Teylingen.

Vervolgstappen

Uitgebreid onderzoek als voorbereiding op de uitvoering

Wanneer de quick scan voor u een interessante uitkomst biedt, is er ook een mogelijkheid om stap 2 in werking te stellen. Immers de scan is het resultaat van een globaal inzicht. Ter plaatse moet worden bepaald, hoeveel zonnepanelen er exact geplaatst kunnen worden, op welk dakvlak dit het best kan worden toegepast voor de komende 30 jaar, hoe het kabel tracé wordt aangelegd, waar de omvormers worden geplaatst en of de daken sterk genoeg zijn. Ook wordt in dit onderzoek de financiering bekeken met mogelijkheden lening bij de gemeente of andere instellingen. Dit onderzoek zal resulteren in een beslisdocument dat als business case aan het management kan worden voorgelegd. Dit onderzoek met uitgebreide rapportage en een gesprek biedt EE Care aan voor € 1.500,= excl. BTW.

Aanbesteding of offertevergelijking

Is de business case interessant en wil men verder gaan richting realisatie, dan biedt EE Care naar keuze een aanbesteding of een offertevergelijking aan tegen een scherpe vergoeding. Met de ervaringen die EE Care heeft worden de kosten ook ruimschoots terugverdiend door de aanbesteding en de verschillen tussen de inschrijvers.

Realisatie en monitoring

Ook bij de realisatie kan EE Care haar diensten aanbieden en zorgdragen voor een correcte uitvoering en na de oplevering voor het monitoren van de productie door de zon. Indien er ook een SDE+ subsidie is aangevraagd zal EE Care ook de aanmelding bij CertiQ verzorgen en zorgen dat de subsidiestroom op gang komt.

De kosten voor de aanbesteding en de begeleiding realisatie bedragen maximaal 4% van de investering. De besparing door een goede aanbesteding of offertevergelijking is ca. 10%.

EE Care regionaal werkend in Rijnland

EE Care is een regionaal werkend adviesbureau met specialiteiten in energie en duurzame toepassingen. In de regio Rijnland zijn er reeds ruim 1500 zakelijke klantlocaties aangesloten bij EE Care, waarbij reeds 95% van de energiemeters digitaal worden uitgelezen en Energiemanagement wordt uitgevoerd. Met als doel kostenreductie en vermindering milieubelasting. Een deel van deze klantlocaties heeft reeds zonnepanelen op het dak. De opbrengst hiervan wordt nauwlettend gemonitord door EE Care via een online platform. Het management en de beheerder kunnen zelf zien wat de locatie nog aan energie gebruikt en wat de opbrengst van de zon is. Per jaar, maand, dag en uur is er inzage. Meer informatie vindt u op www.eecare.nl.

Interesse? Stuur een mail naar sales@eecare.nl en maak een afspraak!