EE Care staat aan de vooravond van een doorbraak, namelijk dat zij bij al haar klanten digitaal uitleesbare  of slimme meters kan aanbieden tegen zeer scherpe tarieven.

Slimme meters voor kleingebruik

Voor kleingebruikers t/m gasmeter G25 en t/m 80 Ampere elektriciteitsaansluitingen wordt een overeenkomst aangegaan met Liander voor prioplaasting van slimme meters en met DataKleinVerbruik voor de uitlezing van de meters via een dataportal. Op deze manier wordt het gebruik inzichtelijk en weergegeven op de website van insite.eecare.nl. Op deze website kunnen klanten van EE Care exclusief hun energiegebruik volgen en adviezen verwachten van EE Care om zuiniger om te gaan met energie.

Digitale meters voor grootgebruik

Voor de klanten met grootgebruik worden reeds veel meters op afstand digitaal uitgelezen en het gebruik teruggekoppeld via de website van EECare. Nu wordt met Liander een raamcontract getekend, waarbij voor EE Care klanten collectief voordelen worden behaald en standaard een digitaal uitleesbare meter wordt geplaatst. Dit geldt voor aansluitingen groter dan 80 Ampere elektriciteit en groter dan G25 gasmeter.