Projectomschrijving

Verschillende klanten van EE Care met 18 locaties in de Duin- en Bollenstreek hebben in het voorjaar van 2017 subsidie aangevraagd bij de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Alle aanvragen zijn ondertussen gehonoreerd, waarmee de Duin- & Bollenstreek weer de mogelijkheid heeft om ruim 7 miljoen kWh per jaar duurzaam op te wekken met circa 28.000 nieuwe zonnepanelen. Dit levert de ondernemers over de looptijd van de subsidie een voordeel van ruim 11 miljoen euro!

Duurzaam gemeente Teylingen

De gemeente Teylingen heeft hierin ook een stimulerende rol gespeeld en nu kunnen de
klanten de uitvoeringsfase in gaan. Het zou mooi zijn als de nieuwe zonne-installaties in de zomer van 2018 operationeel zijn. EE Care zal er alles aan doen door onze kennis en ervaring in te zetten voor onze klanten, zodat we de Bollenstreek weer een stukje duurzamer maken!

11 miljoen euro subsidie
18 locaties
28.000 zonnepanelen
 7 miljoen kWh lokaal opgewekte energie