Project Description

Het Rijnlands Lyceum aan de Van Alkemadelaan 2 in Sassenheim krijgt binnenkort zo’n 684 zonnepanelen op het dak (205.200 Wp).  Dit project is mede mogelijk gemaakt door het project Zon op Bedrijfsdaken van de gemeente Teylingen. Hiermee wordt een langgekoesterde wens van de school om het gebouw te verduurzamen, gerealiseerd. De zonne-energie-installatie voorziet in 72% in de energievraag van het Rijnlands Lyceum.

Aanpak

Vanuit de gemeente Teylingen is een project opgezet voor Zon op Bedrijfsdaken. Dit is een project uit 2017 met doorloop in 2018. De gemeente wil hiermee instellingen en bedrijven op weg helpen om te verduurzamen. Het gaat hier om de eerste stap bij het aanvragen van een subsidie en bij het aanbieden van een quick scan van het dak. Ilse Tacken, conrector bedrijfsvoering bij het Rijnlands Lyceum, heeft deze kans aangegrepen en de school aangemeld voor het project. “Wij zijn gestart met gedachtenvorming over de verduurzaming van het gebouw. Het project van de gemeente kwam op een goed moment. Vervolgens heeft EE Care ons verder geholpen met het onderzoek en de realisatie. Het was fijn om gebruik te maken van hun kennis over zowel de techniek als de subsidiemogelijkheden.”

EE Care is een energie-intermediair voor zowel bedrijven als particulieren in voornamelijk Noord en Zuid Holland. Het doel van EE Care is het ontzorgen van bedrijven en particulieren en tegelijkertijd de energiekosten van hun klanten te verlagen. Nick Warmerdam van EE Care geeft aan dat zij een locatie-onderzoek hebben gedaan naar de geschiktheid van het dak en de potentie voor een zonne-energie-installatie. Op basis hiervan kon het Rijnlands Lyceum zelf beslissen hoeveel pv-panelen ze wilden realiseren. Het dak bleek een betonconstructie te hebben en dus zeer geschikt voor pv-panelen.  In de subsidiefase waren er geen belemmeringen, wel in de technische fase. De aansluiting was een beperkende factor in de realisatie. Wat doen we bijvoorbeeld in de zomer als de school dicht is? EE Care heeft een aantal scenario’s uitgewerkt, waarbij ook de meest optimale ligging van de pv-panelen is onderzocht en gekozen.

Volgende stap

De pv-panelen liggen nog niet op het dak. De planning is om de installatie in 2019 te realiseren en een feestelijke ingebruikname te organiseren. De zonnepanelen zullen ook gebruikt gaan worden voor allerlei projecten binnen het onderwijs als het gaat om duurzaamheid.
De volgende stap is nadenken over hoe het gebouw energieneutraal kan worden en van het aardgas af kan. Daarin heeft de gemeente ook een rol. Die gaat een warmtevisie opstellen waarin wordt geschetst welke wijken voor 2030 van het aardgas af gaan en welke alternatieve warmtebronnen er zijn voor de verwarming van de woningen en gebouwen.

Tips

Ilse Tacken adviseert andere scholen die willen verduurzamen op zoek te gaan naar een constructie met een partij die grootschalige projecten kan aanbesteden. “Laat het een keer vrijblijvend uitzoeken en ga in gesprek met de gemeente. De gemeente kan mogelijk garant staan voor leningen.” Het advies van EE Care is om de mogelijkheden voor een zonne-energie-installatie op het dak vrijblijvend te laten onderzoeken. Gemeenten kunnen daarin een rol spelen. Zij kunnen mogelijk faciliteren om belemmeringen voor zon op daken weg te nemen.