Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

De vraag naar energie in de toekomst neemt door de economische vooruitzichten naar verwachting minder hard toe. Dit heeft in de maand augustus voor een prijsdrukkend effect gezorgd. De spotmarkt voor gas daalde afgelopen week tot het laagste punt in 10 jaar tijd. De oorzaak lag in de lage vraag naar gas vanwege de vakantieperiode en het aanbodoverschot dat heerst door goedgevulde gasvoorraden voor komende winterperiode. De spotmarkt drukt in combinatie met tegenstrijdige berichten vanuit de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China ook de termijnmarkten omlaag.

Ondanks de productiebeperkingen van de OPEC bleef de olieprijs rond de 60 dollar per vat bewegen door factoren als de handelsoorlog, brexit en de vertragende wereldeconomie, zoals vorige maand benoemd. De aanhoudende protesten in Hong Kong, de economische onzekerheden vanuit met name Duitsland en politieke onzekerheden in Italië versterkten het prijsdrukkende effect in de tweede helft van augustus. Gezamenlijk zorgden deze factoren ervoor dat de gasprijzen over augustus met gemiddeld zo’n vijf procent daalden tot 16,5 eurocent per kubieke meter. Het laagste niveau sinds april 2018.

Gas november

Verwachting komende maand

De dalingen van de afgelopen maanden bieden gunstige kansen voor het contracteren van de komende leveringsjaren. Met de wintermaanden op komst is het voor het vastleggen van 2020 wenselijk om hier in september actie op te ondernemen. Voor de jaren vanaf 2021 is een gespreide inkoopstrategie het meest geschikt. Lees daarover meer op onze inkooppagina. In september zal er na de vakantieperiode meer gehandeld worden en daarmee de bewegelijkheid op de energiemarkten toenemen. Zeker nu er op economisch vlak per 1 september nieuwe importtarieven zijn ingegaan tussen de Verenigde Staten en China. De verwachting voor de komende maand is een zijwaartse beweging met enkele pieken en dalen.

Analyse afgelopen maand

De kwartaaltrend van de elektriciteitsmarkten is in augustus gekanteld van een licht stijgende naar een licht dalende trend. De grootste invloedsfactor is de CO2-prijs geweest vanwege een naderende harde brexit. Bij een harde brexit stappen de Britten zonder afspraken uit de Europese emissierechtenhandel. Hierdoor zullen de CO2-rechten van de Britten weer terug op de markt komen met een prijsdrukkend effect. De CO2-prijs daalde in augustus met bijna vijftien procent en daarmee ook de elektriciteitsprijzen. De CO2-prijs blijft de bepalende factor voor de richting van de elektriciteitsprijzen.

Over de maand juli gezien daalden de elektriciteitsprijzen voor levering in 2020 met zes procent en de prijzen voor de levering in 2021 met ruim drie procent. Ondanks deze daling is het niveau slechts gelijk aan dat van afgelopen juni en blijven de elektriciteitsprijzen ten opzichte van de gasprijzen nog relatief hoog.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

De ontwikkelingen omtrent de brexit kunnen de komende maand nauwlettend in de gaten worden gehouden. Meer berichtgeving over een harde brexit zal de elektriciteitsprijzen verder omlaag drukken, terwijl verzachtende omstandigheden over de brexit of over de handelsoorlog en de economische vooruitzichten een prijsopdrijvend effect zullen hebben. De richting van de elektriciteitsprijzen is de komende maand vrij onzeker. Daarom blijven vooruitzichten van de elektriciteitsprijzen voor september in navolging van de huidige zijwaartse tot licht dalende trend.