Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.

Gas

Analyse afgelopen maand

Over de maand augustus gezien stegen de gasmarkten. Doordat de gasprijs voor leveringsjaar 2021 tussen het begin en het eind van de maand tot vijftien procent of ruim anderhalve eurocent per kubieke meter aardgas opliep, bereikte de gasprijs het niveau van begin maart. De markten in de verdere toekomst vanaf leveringsjaar 2022 lieten daarentegen veel minder forse stijgingen zien. Daaruit blijkt dat de oorzaak van de stijging gevonden kan worden in de ontwikkelingen op de kortere termijn. Allereerst kende Nederland begin augustus een hittegolf met weinig wind waardoor gasgestookte elektriciteitscentrales volop werden ingezet om aan de vraag vanuit airco’s en luchtbehandeling te voldoen. Daarnaast zijn augustus en september beiden maanden waarin onderhoud aan het gasnet en gasvelden worden gepleegd. In augustus was meer onderhoud noodzakelijk dan gepland, wat voor extra prijsopdrijvende effecten zorgde. Dit heeft allemaal effect op de dagmarkt en op de korte termijnprijzen van aardgas.

Toch kwamen de gasprijzen voor de leveringsjaren vanaf 2022 niet noemenswaardig hoger uit dan dat de gasprijzen in bijvoorbeeld juli zijn geweest. Voor deze jaren laten de gasprijzen sinds de coronacrash een golvende zijwaartse beweging zien.

Analyse afgelopen maand

Over de maand augustus gezien stegen de gasmarkten. Doordat de gasprijs voor leveringsjaar 2021 tussen het begin en het eind van de maand tot vijftien procent of ruim anderhalve eurocent per kubieke meter aardgas opliep, bereikte de gasprijs het niveau van begin maart. De markten in de verdere toekomst vanaf leveringsjaar 2022 lieten daarentegen veel minder forse stijgingen zien. Daaruit blijkt dat de oorzaak van de stijging gevonden kan worden in de ontwikkelingen op de kortere termijn. Allereerst kende Nederland begin augustus een hittegolf met weinig wind waardoor gasgestookte elektriciteitscentrales volop werden ingezet om aan de vraag vanuit airco’s en luchtbehandeling te voldoen. Daarnaast zijn augustus en september beiden maanden waarin onderhoud aan het gasnet en gasvelden worden gepleegd. In augustus was meer onderhoud noodzakelijk dan gepland, wat voor extra prijsopdrijvende effecten zorgde. Dit heeft allemaal effect op de dagmarkt en op de korte termijnprijzen van aardgas.

Toch kwamen de gasprijzen voor de leveringsjaren vanaf 2022 niet noemenswaardig hoger uit dan dat de gasprijzen in bijvoorbeeld juli zijn geweest. Voor deze jaren laten de gasprijzen sinds de coronacrash een golvende zijwaartse beweging zien.

Elektra

Analyse afgelopen maand

De stijgende elektriciteitsprijzen aangewakkerd door de aanhoudende hittegolf van eind juli en begin augustus zette later in de maand door. De oorzaak lag toen niet bij de hittegolf maar kwam opnieuw vanuit de CO2-prijzen. De stijging in de CO2-prijzen bleek daarin opnieuw speculatief gedreven. Wanneer de aandelenmarkten en opleving of afkoeling kennen beweegt de CO2-prijs mee. Zo was dit ook in augustus terug te zien en daarbij bleven de kerncentrales in Frankrijk langer in onderhoud, waardoor er meer Nederlandse elektriciteit werd geëxporteerd. Dit betekende dat net als bij gas ook de elektriciteitsprijzen voor de korte termijn verder stegen dan de langere termijn.

De elektriciteitsprijzen voor leveringsjaar 2021 stegen met ongeveer vijf procent ten opzichte van de maand ervoor. Dit terwijl de jaren vanaf 2022 met ongeveer de helft van de stijging te maken hadden, een ruime twee procent.

Verwachtingen komende maand

Er zijn de komende maand een tweetal belangrijke factoren die de prijsrichting zullen bepalen voor de elektriciteitsprijzen. Allereerst het onderhoud aan de Franse en Belgische kerncentrales. De controle wordt steeds strenger waardoor het onderhoud de afgelopen jaren keer op keer uitliep en de kerncentrales niet tijdig konden worden opgestart. Daarnaast gaat men er vanuit dat de ontwikkeling de CO2-prijzen valt of staat met het economisch herstel en de richting van de aandelenmarkten, het eerder genoemde speculatieve karakter. Toch verwacht men voor de maand september een zwakkere maand dan augustus doordat de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China steeds meer aandacht krijgt, naast al het nieuws omtrent corona. Een maand met zijwaartse tot lichtdalende elektriciteitsprijzen ligt in de lijn der verwachting.