Gas

Analyse afgelopen maand

De maand september is een onzekere maand gebleken. Oorzaken van deze onzekerheid zijn de aanstaande presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten (VS), de aangescherpte maatregelen vanwege het oplopende aantal coronagevallen en de zorgen omtrent het economisch herstel na de crash van afgelopen maart. Hierdoor werd niet alleen zichtbaar dat de financiële markten vanaf begin september wat van het herstel in moesten leveren, maar ook de energieprijzen daalden. Aan het begin van de maand laaide ook kortstondig de handelsonenigheid tussen de VS en China weer op. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken en het gaat meer over de strijd om de wereldmacht dan dat het alleen over een handelsconflict gaat.

De olieprijs liet daling zien in september door de angst voor verdere terugval van de vraag naar olie, dat zal ontstaan als gevolg van strengere maatregelen wanneer de tweede coronagolf verder groeit. Voor de gasprijzen werden de dalingen beperkt door stakingen in Noorse olie- en gasproductie waardoor een deel van de productie wegviel. Nederland is voor een deel afhankelijk van de gastoevoer uit Noorwegen waardoor het tegengas gaf aan de dalende gasprijzen. Over de gehele maand gezien daalden de gasprijzen met percentages van drie procent voor 2021 en bijna vijf procent voor 2022.

Verwachting komende maand

Vorige maand was te lezen er een kantelpunt verwacht werd en de energieprijzen een richting zouden kiezen. De richting was dalend, maar vanwege de onzekerheid op de markten niet overtuigend. Deze onzekerheid blijft in algemene zin bestaan in oktober. Begin november na de presidentsverkiezingen in de VS en de een beter beeld omtrent de pandemie gaat de onzekerheid grotendeels wegnemen. Wanneer we specifiek naar de gasmarkten kijken is op 1 oktober officieel de gaswinter ingegaan. Dit is een seizoen waarin de gasvoorraden gebruikt worden om de aanvoer tekorten op te vangen. Wanneer de Noorse stakingen langer aanhouden kan het kortstondig voor prijsstijgingen zorgen. Desondanks is de verwachting dat de gasmarkten in oktober de licht dalende prijstrend van september voort zal zetten.

De huidige lage energieprijzen bieden kansen om uw energie in te kopen. Koop bij voorkeur een deel van de energie in om prijsrisico’s van tijdelijke prijsstijgingen af te dekken. Waar de bodem van de energiemarkten komt te liggen is niet op voorhand te voorspellen. Vragen over uw energie-inkoop, neem gerust contact met ons op via sales@eecare.nl of 088-3322777.

Elektra

Analyse afgelopen maand

Niet alleen de gasmarkten moesten een stapje terug doen in september. Ook de elektriciteitsprijzen lieten een lichte daling zien. De CO2-prijzen bleven, net als de afgelopen maanden, bewegelijk en zijn daardoor de grootste invloedsfactor op de ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen. De elektriciteitsprijzen voor leveringsjaar 2021 daalden met ruim drie procent ten opzichte van de maand ervoor. Dit terwijl het jaar 2022 met een ruime vier procent daalde.

Daarnaast gaat de afgelopen maand ook de boeken in als een recordmaand. Namelijk doordat de elektriciteitsopwekking uit wind en zon niet eerder zo hoog was. Windenergie was met elf procent de grootste van de twee, waarbij vijf procent van windmolens op land kwam en zes procent van op zee. De opwek uit zonnepanelen bedroeg acht procent. Het aandeel duurzame productie van bijna twintig procent van de totale elektriciteitsvraag in een maand is niet eerder zo groot geweest. Dit komt door een combinatie van een zonnige maand met veel wind én daarnaast van de oplevering van vele productie-installaties en windparken.

Verwachtingen komende maand

Op de lange termijn zal hervorming van het Europese emissiehandelssysteem zorgen voor hogere elektriciteitsprijzen. Juist op de korte termijn, de komende maanden, is er weinig reden aan te wijzen waarom de elektriciteitsprijzen omhoog zullen gaan. Net als voor de gasprijzen spelen hier de strengere maatregelen omtrent de pandemiebestrijding en de negatieve economische vooruitblik een grote rol.

Daarnaast blijft er voorlopig een overschot aan CO2-rechten beschikbaar. Ondanks dat de beschikbaarheid van de kerncentrales in België en Frankrijk beperkt blijft, zorgt dit alles naar verwachting voor een prijsdrukkend effect op de elektriciteitsprijzen voor de maand oktober.