Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.

Analyse afgelopen maand

De verwachtingen voor de maand september zijn waargemaakt. De gasmarkten stegen als gevolg van de stijgende vraag naar gas vanuit de elektriciteitssector en als gevolg van de aantrekkende economie. Over de afgelopen maand stegen de gasprijzen voor het leveringsjaar 2018 met één procent en voor 2019 met ruim twee procent. De olieprijs is in september eveneens gestegen met zes procent, mede als gevolg van de geplande bijeenkomst van de OPEC-landen begin volgend jaar. De verwachting is dat in deze bijeenkomst nieuwe afspraken zullen worden gemaakt over beperking van de olieproductie.

De veiligheid van kerncentrales was wederom in het nieuws en zorgde voor onrust op de energiemarkten. Het stilleggen van deze centrales leidt niet alleen tot hogere elektriciteitsprijzen, maar ook tot hogere gasprijzen. Dit komt doordat er vanuit de elektriciteitssector meer vraag ontstaat van de gasgestookte elektriciteitscentrales. Hoeveel effect dit daadwerkelijk op Nederlandse gasprijzen heeft zal de komende maanden zichtbaar worden.

Gas augustus

Verwachting komende maand

Vanaf oktober begint de zogeheten ‘gaswinter’. Deze term kenmerkt het moment waarop wordt overgegaan van het aanvullen van de gasvoorraden naar het leeghalen van de gasvoorraden. Er is vanaf dat moment meer vraag naar gas dan er wordt geproduceerd. De voorraden zijn minder groot dan voorgaande jaren. Een koude start van de gaswinter kan ervoor zorgen dat er tot het voorjaar hogere prijzen worden genoteerd. De afgelopen maanden is er veel gepland onderhoud uitgevoerd aan de gasinfrastructuur. Er wordt dan ook de komende maanden geen capaciteitsbeperkende uitval verwacht. De aanvoer van gas naar Nederland zal optimaal moeten zijn, zeker gezien het feit dat er nog slechts 10% van de Europese gasbehoefte kan worden geproduceerd in Groningen.

Analyse afgelopen maand

Op de elektriciteitsmarkten zijn er ten opzichte van de analyse van augustus geen fundamentele veranderingen opgetreden. De elektriciteitsprijzen zijn relatief hoog en blijven verder oplopen. Oorzaken hiervan zijn het afgenomen aanbod en de hogere grondstofprijzen. Het aanbod is afgenomen door de uitbedrijfname van kerncentrales in Frankrijk en België. De grondstofprijzen van zowel kolen als gas kregen daarmee extra ondersteuning. Over de afgelopen maand steeg de elektriciteitsprijs voor het leveringsjaar 2018 met ruim één procent en voor het leveringsjaar 2019 met twee procent.

De Duitse verkiezingen hadden afgelopen maand ook invloed op de energiemarkten. De “winst” van de CDU, de partij van Angela Merkel, en de waarschijnlijke coalitie met Die Grünen (de Groenen) zorgt ervoor dat energie een nog belangrijker thema wordt. De kolencentrales in Duitsland zullen op korte termijn gesloten worden om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.

Elektra augustus

Verwachtingen komende maand

De elektriciteitsprijzen in West-Europa komen dichter bij elkaar te liggen. De internationale verbindingen tussen de landen zoals Nederland, Duitsland, België en Frankrijk worden uitgebreid. Dit zorgt in de huidige situatie, met de uitvallende kerncentrales, voor een groot risico en een hogere elektriciteitsprijs in Nederland en Duitsland. In de toekomst kan dit resulteren in een stabiele Europese elektriciteitsprijs. Voor de komende maand wordt een stabiele tot licht stijgende elektriciteitsprijs verwacht.