Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

De afgelopen weken zijn er verschillende dreigende en de-escalerende berichten verstuurd tussen China en de Verenigde Staten. Nieuwe importtarieven zorgden de ene dag voor flinke stijgingen terwijl de opvolgende dag fikse dalingen te zien waren. Deze berichten zorgden op 16 september zelfs voor een piek in de olieprijs door een stijging van 15 procent tot ruim 70 dollar per vat ruwe olie. Waarna enkele dagen later de olieprijs 56 dollar per vat bedroeg. Deze bewegelijkheid vraagt om vertrouwen in de gekozen inkoopstrategie voor gas en dat bleek ook deze maand, doordat de markten eind september tot rust kwamen. China en de VS zitten op het moment van schrijven weer rond de tafel.

De economische onzekerheden blijven boven de markt zweven. Het lijkt in steeds meer landen minder te gaan met de economie. Ook is de brexit een belangrijke factor geweest in de prijsontwikkeling aangezien het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober mét of zonder deal de Europese Unie lijkt te gaan verlaten. Al met al stegen de gasprijzen over september met gemiddeld zo’n vijf procent tot 17,7 eurocent per kubieke meter. De daling van voorgaande maand is hiermee geheel teniet gedaan.

Gas september

Verwachting komende maand

Het laatste kwartaal van 2019 is gestart en het zal niet lang meer duren voordat de eerste nachtvorst zich voordoet. Koudere periodes zorgen traditioneel gezien voor hogere gasprijzen. Toch is er de komende winter rekening te houden met enkele prijsdrukkende invloeden. Allereerst de vullingsgraad van de gasvoorraden. De voorraden zijn bijzonder hoog vanwege de milde afgelopen winter en de goede aanvoer van gas uit Rusland en Noorwegen. Daarnaast zullen berichten over afnemende economische verwachtingen de vraag naar gas laten afnemen. Oktober zelf is een spannende maand door de handelsbesprekingen tussen China en de VS en tevens staat eind oktober de brexit op de agenda. De hoop op positieve uitkomsten is beperkt, maar wat de invloed gaat zijn op de gasprijzen is onduidelijk: Het kan vriezen of het kan dooien.

Analyse afgelopen maand

Voor het eerst in de afgelopen 12 maanden heeft elektriciteit een minder grote prijsbeweging doorgemaakt dan gas. Dit heeft alles te maken met de brexit. Een harde vorm van de brexit lijkt op 31 oktober aanstaande te gaan gebeuren. Een harde brexit betekent een vertrek uit de Europese Unie zonder afspraken. Zonder afspraken vervalt ook de deelname in het emissierechtenhandelssysteem van de EU. Hierdoor zullen de CO2-rechten van de Britten weer terug op de markt komen met een prijsdrukkend effect. De CO2-prijs kelderde daarom in de maand oktober bijna 20 procent. In juli bedroeg de CO2-prijs bijna 30 euro per ton uitstoot, terwijl de prijs nu rond de 22 euro per ton beweegt.

Over de maand september gezien bleven de elektriciteitsprijzen voor levering in 2020 nagenoeg gelijk als voorgaande maand. De stijging in de maand zelf is, net als bij gas, te wijten aan de onverschillige berichten over de economische vooruitzichten.

Elektra september

Verwachtingen komende maand

De brexit is de komende maand leidend in de ontwikkelingen voor de CO2-prijs en daarmee de elektriciteitsprijzen. Als de brexit zoals verwacht een harde(re) brexit zal zijn, kunnen de elektriciteitsprijzen nog wat verder omlaag. Blijkt dat er op het laatste moment toch een deal gemaakt wordt met de Europese Unie, dan kan dat voor een fiks hogere piek zorgen in de elektriciteitsprijzen. Ook voor de elektriciteitsprijzen is er een aanzienlijke onzekerheid voor de komende maand, al is de verwachting dat de elektriciteitsprijzen lager worden door een harde brexit op 31 oktober.