Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

Een maand waarin de richting van de gasprijs veranderde van een constante stijging naar een volatiele beweging, waarbij stijgingen van plus of min drie procent binnen 24 uur te zien waren. De stijgingen waren het gevolg van de stijgende grondstofprijzen, zoals olie en kolen. Terwijl de daling juist veroorzaakt werden door een toenemende dreiging van een mondiale handelsoorlog en een sterke terugval in de CO2-prijzen, waardoor de elektriciteitsproductie met kolen goedkoper werd en de vraag naar gas afnam. De afgelopen vier weken is zelfs na lange tijd weer een aanhoudende daling te zien.

Gas november

Verwachting komende maand

Des te langer het warme weer aanhoudt, des te kleiner het risico is dat er aan het einde van de winter de gasvoorraden niet toereikend genoeg zijn. Dit kan voor een prijscorrectie gaan zorgen voor leveringsjaren 2019 en 2020. Ook is er onzekerheid over de duur van de economische voorspoed en bezorgdheid over de renteontwikkelingen in Amerika. Dit alles zien we in een bewegelijke markt heel sterk terug in de prijzen. De verwachting blijft een wisselend beeld op alle markten.

Analyse afgelopen maand

Elektriciteit liet deze maand een vergelijkbaar beeld zien met gas. Bij elektra zit er nog wat extra onderbouwing achter de stijgende prijzen doordat er zorgen zijn over de terugkeer van de kerncentrales in België. Het is zelfs zo erg dat in België gebieden aangewezen worden die bij tekorten zonder stroom komen te zitten. Daarnaast heeft een rechter in Duitsland bepaald dat RWE (moederbedrijf van Essent) geen bos mag rooien om bruinkool te bemachtigen voor de kolencentrales. Beide voorbeelden laten goed zien hoe belangrijk duurzame energie is voor de toekomst, maar dat we voorlopig ook nog sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen voor een betrouwbare energielevering.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

De prijzen voor 2020 komen extra onder druk te staan, nu er bericht wordt dat de gasgestookte Clauscentrale uit de mottenballen wordt gehaald. Terwijl er nog geen plannen zijn om eerder dan gepland kolencentrales te sluiten, dit kan echter wel gebeuren om de klimaatdoelstellingen te behalen. De dalende CO2-prijzen zorgen er daarnaast ook voor dat het relatief goedkoop is om met kolencentrales stroom op te wekken. Zolang er dus een dalend sentiment blijft, dalen de prijzen, maar stijgt helaas ook de CO2-uitstoot in Nederland en Europa.