Diverse ontwikkelingen op zowel globaal als op nationaal niveau hebben invloed op de energiemarkt en zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Daarom is het van belang om goed op de hoogte te blijven. Wanneer u onderdeel van het collectief uitmaakt doet EE Care dit voor u, maakt u hier geen deel van uit houden wij u ook graag op de hoogte. Wilt u naar aanleiding hiervan meer informatie over de energie-inkoop of juist direct inkopen, neem dan contact met ons op 088-3322777 of via sales@eecare.nl.
Analyse afgelopen maand

Oktober stond opnieuw in het teken van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Door optimisme over een aanstaande handelsdeal die in november ondertekend moet gaan worden, weet de hoop het momenteel te winnen van de vrees. Toch zijn er enkele merkwaardige ontwikkelingen. De VS en China lijken elkaar tot op heden tegen te spreken over de inhoud van de handelsdeal. Daarnaast is het aannemelijk dat de hogere financiële markten en het positieve sentiment hogere energieprijzen tot gevolg hebben. Niets is minder waar, de energiemarkten daalden over oktober gezien.

De gasmarkten daalden absoluut gezien tot vijf procent voor levering in 2020 en tot twee procent voor levering in 2021. Met name leveringsjaar 2020 zakte terug tot het niveau van afgelopen augustus en vervolgens zelfs tot april 2018. De reden voor de huidige lage gasprijzen is te wijten aan een tweetal factoren. Allereerst is de aanbodzijde van aardgas bijzonder sterk. De vullingsgraad van gasvoorraden is het gehele jaar al hoog en ook blijft de aanvoer van gas vanuit Rusland, Noorwegen en LNG vanuit de VS op niveau. Ten tweede zijn economische verwachtingen voor de komende jaren minder rooskleurig dan het huidige sentiment laat zien, wat een prijsdrukkend effect heeft op de termijngasprijzen waarop gebruikelijk wordt ingekocht.

Gas november

Verwachting komende maand

De maand november is voor de handelsdeal tussen de VS en China cruciaal. President Trump heeft de verwachting geschept dat er in november na 16 maanden onzekerheid een deal gesloten gaat worden en ondertekening volgt. China heeft daarentegen aangegeven dat men verwacht dat de importheffingen worden teruggedraaid. Dit zijn tegenstrijdigheden die het huidige positieve sentiment op de financiële markten de komende maand kunnen keren, mocht blijken dat er geen deal aanstaande is. Aan de aanbodzijde voor gas worden geen prijsopdrijvende factoren verwacht gezien de vullingsgraad van de gasvoorraden en de leveringszekerheid vanuit Rusland en Noorwegen. Samenvattend wordt er in november een lichtdalende tot zijwaartse prijsontwikkeling verwacht voor aardgas.

Analyse afgelopen maand

Toch opnieuw uitstel van de Brexit. Op 31 oktober is het Verenigd Koninkrijk niet uit de Europese Unie gestapt maar is er uitstel verkregen tot 31 januari 2020 en nieuwe Britse verkiezingen op 12 december aanstaande. Daarmee liggen alle kansen weer open voor iedere vorm van Brexit of zelfs helemaal geen Brexit. Men is terug bij af. De elektriciteitsmarkten bewogen met name op nieuws over de Brexit. Wat betekent de Brexit precies voor de energiemarkten? De belangrijkste factor voor de bewegelijkheid van de energiemarkten is de CO2-prijs of concreter gesteld het emissiehandelsysteem van de Europese Unie. Er zijn drie opties voor de Brexit, een harde variant, een softe variant of geen Brexit. Een harde variant betekent dat de emissierechten van het VK op de markt gedumpt worden. Dit geeft een aanbodoverschot en dus een dalende CO2-prijs. Zoals vorige maand na het aanstellen van Boris Johnson als minister-president van het VK de verwachting was. Bij een softe variant worden er afspraken gemaakt over het emissiehandelsysteem en zullen de emissierechten door het VK benut blijven, waardoor er weinig tot geen prijsinvloeden optreden. Bij geen Brexit blijft de situatie uiteraard zoals het nu is.

Het is momenteel onduidelijk of de Brexit doorgaat op 31 januari 2020. Daardoor stagneerde de CO2-prijs in oktober en zo ook de elektriciteitsprijzen. In de afgelopen maand daalden de elektriciteitsprijzen voor levering in 2020 met één procent, terwijl levering in 2021 met één procent steeg.

Elektra november

Verwachtingen komende maand

Over de Brexit worden er in de laatste maanden van 2019 geen nieuwe berichten verwacht. Naar verwachting zal dit in januari pas weer actueel worden als de deadline van 31 januari 2020 nadert. Dit geeft voor de komend maand enige zekerheid in onzekere tijden. De kans op afstel van de Brexit (dus helemaal geen Brexit) is gegroeid ten opzichte van een harde no-deal Brexit. De verwachting voor de elektriciteitsprijzen in november is een prijsontwikkeling die de richting van de gas- en kolenprijzen zal volgen. Daarmee is, net als voor de gasprijzen, een lichtdalende tot zijwaartse beweging de verwachte richting voor de elektriciteitsprijzen.