Gas

Analyse afgelopen maand

Ondanks dat het nog niet officieel bevestigd is, ziet het ernaar uit dat de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten gewonnen zijn door Biden. Het is een bewogen strijd gebleken waarin Trump zich als zittende president niet zonder slag of stoot gewonnen geeft. Mogelijk duurt het enkele weken voordat de uitslag officieel bekend wordt gemaakt. De verkiezingen en het oplopende aantal coronagevallen heeft ervoor gezorgd dat de maand oktober zich ontwikkelde als een onzekere periode. Er is geen overtuigend sentiment dat de gasmarkten een specifieke richting op dirigeert. Daardoor bewegen de gasprijzen al enkele maanden in dezelfde bandbreedte.

De gasprijzen kenden tijdens de coronacrash in maart een sterke teruggang en zijn sindsdien enigszins herstelt. Daarin is goed te zien dat de angst in maart voor een aanbodoverschot op de korte termijn groter was dan voor de langere termijn. Het leveringsjaar 2021 kende grotere verliezen dan het leveringsjaar 2022, maar daarentegen herstelt leveringsjaar 2021 ook sterker. De gasprijs voor levering in 2021 kende in de afgelopen maanden een stijging van ruim tien procent, terwijl 2022 momenteel met nog geen twee procent hoger dan in maart noteert. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is het beste inkoopmoment voor gaslevering in 2021 in maart was, terwijl levering voor 2022 nog steeds rond het laagste niveau beweegt. Over de gehele maand oktober gezien bleven de gasprijzen voor beide leveringsjaren op hetzelfde prijsniveau.

Verwachting komende maand

Voorzichtig kan er weer vooruitgekeken worden naar een wereld en economie met minder onzekerheid. Naast de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn er ook positieve berichten over een mogelijk vaccin tegen corona. De aangescherpte maatregelen lijken het gewenste resultaat op te leveren en brengen het aantal coronagevallen in Nederland omlaag. Markten zoals de energiemarkten ontwikkelen zich vanuit de balans tussen vraag en aanbod. De energievraag was laag door de (gedeeltelijke) lockdowns en diverse branches ondervinden nog steeds hinder van alle maatregelen om het virus onder controle te krijgen. Daarom zullen nieuwe stimulatiepakketten door overheden en centrale banken de komende maanden noodzakelijk zijn om bedrijven operationeel te houden. Of  deze extra stimulatie de bedrijven gaat redden is de vraag, maar duidelijk is dat dit niet direct en energievraag weer op het peil brengt van voor corona. Kortom is het de verwachting dat, nu de gasprijzen voor 2021 en 2022 rond hetzelfde niveau liggen, deze zich de komende maand zijwaarts zullen ontwikkelen.

Elektra

Analyse afgelopen maand

In de verwachting van vorige maand is de hervorming van het Europese handelssysteem aangehaald. De Europese commissie maakte begin oktober bekend de CO2-doelstellingen te wijzigen van 40 procent reductie ten opzichte van 1990 naar 55 procent reductie. Concreet betekent dit dat sectoren worden belast met het inkopen van extra emissierechten bij fossiele energiebronnen. Nederland wil hierbij zelf een nationale CO2-heffing gaan invoeren waarover begin komend jaar meer duidelijkheid komt. De overheid heeft kenbaar gemaakt rekening te houden met een CO2 prijs die in 2030 rond de 125 euro per ton uitstoot ligt. Om de energietransitie naar duurzame energie zonder uitstoot te versnellen betekent dit dat er vanuit de huidige prijs van 25 euro per ton een stijging van 500 procent te verwachten is in tien jaar tijd. Daarom een gepast advies om over duurzame oplossingen na te denken zoals zonnepanelen. Informeer voor 24 november bij EE Care voor de subsidiemogelijkheden voor de SDE++ subsidie. EE Care ontzorgt u graag in het gehele traject van aanvraag tot realisatie.

De elektriciteitsmarkten kenden de afgelopen maand een zijwaartse ontwikkeling. De elektriciteitsprijzen waren aan het begin van de maand vrijwel gelijk aan het prijsniveau van het eind van de maand. Anders dan bij de gasprijsontwikkeling volgen de elektriciteitsprijzen voor leveringsjaren 2021 en 2022 eenzelfde beweging sinds de coronacrash, namelijk een stijging van zo’n twaalf procent vanaf half maart.

Verwachting komende maand

Het is belangrijk om naast de ontwikkeling van de pandemie de bewegingen van de CO2-prijs in de gaten te houden. Toch zit tussen deze factoren een duidelijke scheiding. De hervorming van het emissiehandelssysteem brengt risico’s op hogere elektriciteitsprijzen met zich mee voor de langere termijn. Op de korte termijn spelen de pandemie en het herstel van wereldeconomie een grotere rol. Omdat het ondanks de positieve testresultaten van een coronavaccin nog maanden kan duren voordat de vaccins kunnen worden toegediend, is er voor de korte termijn geen reden om te verwachten dat de elektriciteitsprijzen sterk zullen stijgen. Voor de maand november is het daarom de verwachting dat de opwaartse potentie beperkt is en de elektriciteitsprijzen zich zijwaarts zullen ontwikkelen.